:   -   

   

" ":

" "

 

 

  ?

- . . ( ), .

 

, . , , . , .   : ? ? ? ? ? ? ? ? , , , , , ?

 

. , , . , . , , .  , , . 

 

. , , , .

 

.   . ,   , , .

 

. . , " " " " , , .

 

- , " . , ,  ". , , . .  

 

. ( ) , , . .  , , . , . , .

 

, .

 

, "" . . , . .

 

, . , .

 

 ?    ?

 

v                 , , .

 

v                 , . . , , .

 

v                 . . , ? ? ? !

  

?    ?

 

, , " " , .  , , .

 

, . ? ? ? ? ? ? ? ? ? / ( ) (", , )? ? ?  ? ? "? ? ?

 

: .... . , (, ...) .

 

, ... () .

 

 ____________________ 

:

  , , , .

  : , , * * ... , * * * DruMeditation * , *

  : 8323708 04  807027 058

niwiboom@netvision.net.il

 

                                                   ?
 

 

 
_____________________________________________