הנשים הצעירות תשלמנה  את  עיקר המחיר של קריסת

קרנות הפנסיה הוותיקות

 מאת: ד"ר שלמה חזן, מומחה למערכות פנסיוניות

עוד:

על הכסף שלך

נשים יוצרות

עוד ב"הדרך למעלה:

כל הטיפים

תרומת הטיפול הפמיניסטי

חתולה על גג פח לוהט

פרפרים

כבוד עצמי

 

 

הנשים הצעירות תשלמנה את עיקר המחיר של הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות.

הנזק המצטבר עבור הנשים הצעירות, החברות כבר בקרנות פנסיה ותיקות ויחליטו לא להחליט, או לא לנטוש את הספינה (הטובעת?), עלול להיות  בסדר גודל של מעל 60% וזאת עוד לפני שלוקחים בחשבון את משמעות הריבית על גובה קצבת  הזקנה שתקבל האשה  מקרן הפנסיה. 

 

 

בחינה עמוקה של  רעידת האדמה, שהתחוללה בקרנות הפנסיה הוותיקות  מגלה כי, הנפגעות העיקריות  הן נשים בגילאים 48 25-,   שחברות כבר בקרנות הפנסיה הוותיקות .   לא מדובר פה על נשים חד הוריות דווקא, אלא בכלל על נשים, שעובדות בד"כ במגזר הציבורי, בהוראה בבתי ספר, במעונות יום, בפקידות  במוסדות ציבוריים והסתדרותיים ובתעשיה. חלקן מבוטחות בקג"מ, חלקן מבוטחות במבטחים  חלקן במקפת או באחת מקרנות הפנסיה הוותיקות האחרות .גם כך נשים אלה  בתקופת עבודתן  נמנות בד"כ על המגזרים,  ששכרם מצוי בתחתית סולם השכר ומה יקרה עם שכרן  לפי הסדר הפנסיה  שקבע  אגף הפיקוח??

 

מה לומר, מסכנות הנשים  המצויות גם כך בדרגות שכר נחותות משל הגברים, שבתקופת אבטלה ומיתון  אומרים להם הגברים הצעירים קובעי המדיניות במשרד האוצר: מעתה תעבדו עד גיל 67 בכדי לצבור את מלוא זכויות הפנסיה והן אפילו אינן מבינות מה הבעיה?

לנשים טובות ותמימות אלו  (בד"כ מורות וגננות) מוקדשת רשימה  ראשונה זו, על מנת שלא תמשכנה לישון, תעשנה מעשה תיפננה לייעוץ ותחשובנה על פתרונות יצירתיים.

 

 בחינת הסדר קרנות הפנסיה בנוגע לנשים מראה כי,

 

א. להעלאת גיל הפרישה לנשים מגיל 60 לגיל 67   יש משמעות רבה לנשים צעירות, שכן  משמעות הקדמת  גיל הפרישה כרוכה בקנס  של 6%  לשנה עבור נשים, כך שהקדמת הפרישה לגיל  60  כרוכה בקנס של 42% על הפנסיה.

 

ב. העלאת דמי הגמולין  מ-17.5%-  ל20.5%- , משמעותה גידול בהפרשות השוטפות בסך של 17% .

 

ג.        תשלום  2%  דמי ניהול, שנקבעו לעת עתה, חלה על כל פנסיונר ופנסיונרית החברים בקרנות הוותיקות .

 

 

האם הנזק  בשיעור 61% , שעלול לחול על נשים צעירות הוא נזק מצטבר, או נזק סופי ומה יקרה כאשר עובדת צוברת רק  10    , 15 או 20 שנות ותק, ומה יקרה לפנסיה המצומקת,  כאשר  הבורסה תרד  ב17% , או אולי יותר.  ומה יקרה כאשר העובדות הצעירות יבינו ויקבלו  שכל,  האם  הוראת השעה, שהוציא המפקח, שלא ניתן לעבור לקרן חדשה  תשאר לחודש חודשיים,  או שכוונתה לשמר את חלוקת הנטל הנוכחית ?

ומה יקרה כאשר העובדים והעובדות  הצעירים יצביעו ברגליים ( כפי שקרה בקיבוצים)  מה יעשו המנהלים המורשים של קרנות המופעלים ע"י המפקח, ואילו גזירות נוספות יונחתו אז ?

 

בתום עידן הפנסיה החברתית, הנשים צריכות לשאול יותר שאלות ולהתייעץ עם מומחים בלתי תלויים, שיידעו לבחון את המציאות האפורה , ולקבל החלטות אמיצות, על מנת לשמור על הזכות הבסיסית של האדם ושל האשה  להזדקן בכבוד.

 

__________________

שאלות ניתן להפנות לד"ר שלמה חזן מהמרכז לחדשנות פיננסית  טל  09-8809013 פקס 09-7673496

 

___________________________

בואי לדבר על זה בפורום פמיניזם 

 

________________________________________________________