ספרים מומלצים ע"י "הדרך למעלה"

מאת: המערכת

חזרה לרשימת הספרים המומלצים

 

עוד ב"הדרך למעלה:

פוליטיקה של שכול

הבריאות שלך

סגנון חיים

עבודה וקידום

הכסף שלך

העסק שלך

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 

   שמחת תּורה לִיד לרבקה טיקטינר, מאת יעל לוין, ירושלים תשס"ה (32עמ')

 

רבקה בת מאיר טיקטינר [נפטרה בכ"ה בניסן שס"ה (1605) – לפני כארבע מאות שנה] היא האישה היהודייה הראשונה אשר על פי הידוע לנו הוציאה מתחת ידה חיבור שלם, ספר המוסר ביידיש לנשים "מנקת רבקה". חיבור זה ראה אור בשתי מהדורות, הראשונה בפראג בשנת שס"ט (1609). אישה זו נתכנתה במבוא ביידיש ל"מנקת רבקה", אשר נכתב בידי המוציא לאור האנונימי, "דיא אשה [=האישה] החשובה הרבנית הדרשנית". רבקה טיקטינר קבורה בבית העלמין היהודי העתיק בפראג, אם כי מוצאה ככל הנראה מפולין, ובין היתר נזכר בנוסח מצבתה כי "היתה דורשת יום וליל לנשים בכל קריה נאמנה" (א' מונלש, כתובות מבית-העלמין היהודי העתיק בפראג, ירושלים תשמ"ח, עמ' 161).

 

רבקה טיקטינר אף חיברה שיר ביידיש, "שמחת תּורה ליד [=שיר לשמחת תורה]", שיר שבח ותהילה לה' המסתיים בחזון גאולה. שיר זה הוא בן שמונים שורות. מועד כתיבתו של "שמחת תּורה ליד" אינו ידוע, כשם שמועד חיבור "מנקת רבקה" עלום. הגיעו לידינו שתי הדפסות של שיר זה, שאינן מתוארכות, אולם נראה שיצאו לאור בדפוס במאה השבע עשרה בפראג.

 

נוסח היידיש של "שמחת תּורה ליד" ראה אור במהדורה ביקורתית בידי חנא שמרוק, תחילה במאמרו "הסופרת היהודית הראשונה בפולין – רבקה בת מאיר טיקטינר וחיבוריה" [גלעד ד–ה (תשל"ט), עמ' 20-23], ובנוסח מעודכן בספרו "ספרות יידיש בפולין" (ירושלים: הוצאת מאגנס תשמ"א, עמ' 66-69). ב"שמחת תּורה ליד לרבקה טיקטינר" מתפרסם נוסח היידיש של השיר על פי הגרסה שראתה אור ב"ספרות יידיש בפולין" (הפרסום ברשות הוצאת מאגנס). כמו כן, מופיע לראשונה תרגום עברי של שיר זה, שנערך בשיתוף עם ד"ר בוריס קוטלרמן. כן מובאים מראי מקומות למוטיבים המצויים בשיר.

 

נראה כי הנשים זימרו את "שמחת תּורה ליד" שעה שעיטרו את ספרי התורה לקראת ההקפות בשמחת תורה (א' יערי, תולדות חג שמחת-תורה, ירושלים תשכ"ד, עמ' 464). אולם הגם ששיר זה הושר בפועל בידי נשים, תכני השיר אינם מתייחדים לעניינים הקשורים בנשים, ומוצע כי ראוי לשקול את אמירתו בימינו בתרגום עברי על ידי הציבור כולו במסגרת תפילות הרשות בשמחת תורה, מתוך מודעות לערכו כתפילה אשר מן הנכון כי תימנה עם הטקסטים הליטורגיים הנישאים בפי כלל בית ישראל.

 

לנוסח היידיש של "שמחת תּורה ליד" ולתרגומו העברי קודם פרק מבוא על רבקה טיקטינר ועל יצירותיה. במבוא מדעי זה מובא תחילה המידע הביוגרפי שיש בידינו על אודותיה, ומתפרסם לראשונה מתוך כתב יד נוסח תפילת יזכור לעילוי נשמתה ("קונטרס בית כנסת אלטנוישול בפראג", כ"י המוזיאון היהודי בפראג 113). תפילה זו היא המקור היחיד הידוע לנו שבו מאוזכר בעלה של רבקה. שמו פורש בתפילה זו, אולם כתב היד פגום במקום זה והכתב מטושטש, ולא ניתן לעמוד עליו.

 

במהלך פרק המבוא מכונסות יחדיו לראשונה העדויות שנשתמרו בידינו על נשים למדניות בפראג. בין היתר נזכר באורח מעניין בנוסחי מצבות אחדות של נשים בבית העלמין העתיק כי הן הגו בתורה. אחת מן הנשים הלמדניות בפראג היא רבקה [נפטרה בשנת של"ט (1579)], דודתו של השל"ה. על מצבתה חרות בין היתר "לדרוש ולפרש המחזור לבנות ישראל בטעמה". דמויות למדניות נוספות הן פיגלא כ"ץ, בתו של המהר"ל מפראג, ובתה חוה בכרך. נכדה של חוה בכרך, ר' יאיר חיים בכרך, כינה בין היתר את ספרו "חות יאיר" בשם זה כאות הוקרה לזקנתו. במבואו לחיבורו זה העלה קווים לדמותה הלמדנית בכנותה "יחידה במינה בדורה בתורה". הוא אף מספר משמו של אביו כי השל"ה הקדוש ביקש לשאתה, אולם היא לא חפצה להינשא לאיש "לכבוד בעלה".

____________________  

את "שמחת תּורה ליד לרבקה טיקטינר" ניתן לרכוש בחנויות הספרים הבאות בירושלים: ליכטנשטיין ברח' שטראוס בירושלים, ליד כיכר השבת; Judaica Book Centre ברח' אבן ישראל ליד רח' קינג ג'ורג'; בחנות חברותא ברח' הל"ה 16 בקטמון הישנה; בחנות ניסן לוי ברח' קק"ל 9. מחיר החוברת 20 ש"ח.

 

אפשר גם להזמין את החוברת באמצעות "ספרי ירושלים". התשלום יוכל להתבצע גם במטבע זר. הדוא"ל להזמנותjerbook2@netvision.net.il  טל': 972-2-6433580

   

 

 חזרה לרשימת הספרים         שילחי לחברה                         כיתבי אלינו

_________________________________________________