ספרים מומלצים ע"י "הדרך למעלה"

 

חזרה לרשימת הספרים המומלצים

 

עוד ב"הדרך למעלה:

פוליטיקה של שכול

הבריאות שלך

סגנון חיים

עבודה וקידום

הכסף שלך

העסק שלך

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 

  היא והוא - גן עדן או גיהינום מאת אסתר קליין – הוצ' גוונים

הבחירה בין גן עדן לגיהינום, בהנחה שהם קיימים בעולם הבא, אינה ניתנת לבני ולבנות אנוש. לא כן המצב אם מתייחסים באורח מטפורי ליחסים בין המינים בחיי היומיום. כאן, גורסת המחברת, יש מקום לשינוי מציאות ולחתירה אנושית ולשיפור מתמיד של הקיים. יחסי מגדר מתרחשים באופן גלוי, ובעיקר באופן סמוי, בכל תחומי החיים. ברוב החברות האנושיות בנוי הארגון החברתי על גישת ההבדלים החברתיים, הבלתי שווים, בין גברים לנשים. גישה זו כולאת שני גברים ונשים בשני מרחבים נפרדים, בעלי אפיוניים קוטביים שונים ובלתי שוויוניים, ופוגעת בכולנו. כך נמנע מאיתנו מימוש הפוטנציאל הטמון בנו, ונגרמים סבל, אלימות ואף עיוות באורח החיים העלול בגילויו הקיצוניים להפוך לגיהינום.

אני אוהבת לקרוא. אני קוראת הרבה, בעיקר רומנים וספרי מתח. "הוא  והיא גן עדן או גיהינום" אינו ספר עלילתי ובכל זאת קראתי אותו בעניין רב. וכל כך למה ? בגלל הנושא שלו, כמובן,  הנוגע בכל אחד מאתנו.

המגדר (מלשון הגדרה), כלומר ההבדלים החברתיים בין המינים , הוא נושא מעניין, מעורר מחשבה ואף ויכוחים. כל אחד נתקל בו על כל צעד ושעל במהלך חייו.

ד"ר אסתר קליין הייתה ראש תחום החינוך החברתי במחוז המרכז של משרד החינוך, מרצה בקורסים למגדר ולחינוך חברתי באוניברסיטת בר- אילן ובמכללת אשקלון והיא המחברת של ספר זה. את ספרה חילקה ד"ר קליין לארבעה חלקים :

החלק הראשון מסביר בהרחבה את מהות המגדר מבחינה תיאורטית ומביא גם דוגמאות מחיי היום-יום.

בחלק השני מנתחת המחברת  שני תחומי תרבות שכל אחד ואחת מאיתנו נחשף אליהם במהלך חייו:  אגדות הילדים והפרסומות בתקשורת . שניהם משקפים ומעצבים את תפיסות המגדר בימינו.

בחלק השלישי בוחנת המחברת  שתי מערכות חשובות ומכוננות בחברה הישראלית : המערכת הציונית חלוצית לפני הקמת המדינה והמערכת הצבאית הנחשבת ככור ההיתוך של הישראליות. בשתי מערכות אלו מביאה המחברת נתונים מפתיעים הקשורים במגדר.

החלק הרביעי מתמקד במערכת החינוך וגם בה בוחנת המחברת את מקומו של בית הספר כמשקף או מעצב את יחסי המגדר בחברה. כל זאת, כמובן, בליווי דוגמאות מאירות עיניים מן השטח עצמו.

מושגים רבים בספר, כמו "ספירה" גברית ו"ספירה" נשית שלכל אחת מהן מקבץ תכונות המאפיינות רק אותה, "נוכחות נפקדת" של נשים, הלשון כמעצבת תפיסה תרבותית (למשל זכר – במשמעות לזכור ואילו נקבה – במשמעות נקב, חלל וכד`) ועוד רבים אחרים, בססו וחידדו אצלי רעיונות שחשבתי עליהם בעצמי במהלך השנים, אך לא בצורה ברורה וסדורה.

במהלך הקריאה בספר מצאתי עצמי, לא אחת, בודקת כיצד העברתי, מבלי להתעמק בכך, לילדי ולתלמידי תפיסות הקשורות במגדר, אשר למעשה אינני מסכימה עמן ! כל זאת מאחר וכך חונכתי ונראה שהדברים הוטמעו בי עמוק, כמו ברבים מבני דורי.

גישת העדיפות הגברית מעוגנת בכל היבטי התרבות המערבית וזה מונצח לדורות הבאים דרך החינוך. מטרת הספר היא לבדוק האם עלינו להתגונן מפני הגישה הזו או להמשיך ולדבוק בה.

המחברת גורסת שניתן לשנות את ההבדלים המגדריים אם ישתנה המבנה החברתי. השינוי הזה יבוא מתוכנו, גברים ונשים כאחד, והוא שיקבע אם היחסים בינינו יבנו עולם של גן עדן או, חלילה, של גיהינום.

לסיום אספר על מקרה שקרה לי לאחרונה וכיצד שינה הספר את תגובתי הספונטנית. נכדתי בת החמש ביקשה שאקנה לה בובה של בת הים הקטנה. הסכמתי ושאלתי את אחיה בן השלוש מה לקנות לו. התשובה הייתה : "ברביות". הופתעתי ושאלתי  : "למה ?" "כי אני אוהב לשחק בברביות !", הייתה תשובתו הספונטנית. בעקבות הקריאה בספרה של ד"ר קליין עניתי : "בסדר גמור !"

כתבה: יונה דורון 

 חזרה לרשימת הספרים         שילחי לחברה                   כיתבי אלינו

__________________________________________