תנאי השימוש באתר

 

תנאי השימוש


ברוכים הבאים ל"הדרך למעלה". תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.
בעצם השימוש באתר כולל הפורומים, הפרסומות וכל מה שנכלל באתר, מצהירה הגולשת כי היא מקבלת על עצמה את תנאי השימוש ומסכימה להם באופן מוחלט. אם הגולשת אינה מסכימה לתנאי השימוש כולם או חלקם היא אינה רשאית לעשות כל שימוש באתר.
 

"הדרך למעלה" (להלן, "האתר") הינו אתר חינמי שהוקם למען הקהילה ואינו מתקיים לצורך מסחרי כלשהוא. ככזה, האתר מקדיש את עצמו ללמידה, מחקר, איסוף, פירסום והפצת  מידע בכל הנוגע להעצמת נשים ולקידומן.

 

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 

תוכן האתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי בתחום כלשהו, או להכשיר יועצים, מטפלים, מאמנים, או אחרים. אין להסתמך על המידע באתר כעל מקור בלעדי, או כתחליף לייעוץ, טיפול, אבחון, השגחה וחוות דעת של רופא מוסמך. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהוא באתר הוא סיכון שכולו של הגולשת ובאחריותה.

 

כמקובל בתחומים השונים (רפואה, משפט, רפואה משלימה, יעוץ, תרפיה וכד') התאמת טיפול נעשית באופן אינדווידואלי וספציפי לכל אדם, כל מקרה לגופו, לכן יש להתייחס אל התכנים באתר בזהירות ואין להסתמך עליהם כעל מקור יחיד.
חלק מהמידע הינו בגדר דעה אישית של הכותב\ת בלבד ואינו מתיימר להתאים לכל אדם. השימוש והצפייה באתר הינם באחריות הגולשת בלבד ואין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות או חובות כלשהם של הכותב\ת לכל נזק ישיר ו/או עקיף העלול להיגרם כתוצאה משימוש לא מוסמך במידע זה.
 

תכני האתר ושרותיו מסופקים על בסיס של "כפי שהם". האתר אינו גורס או אינו מתחייב שתכני האתר או שרותיו ימלאו את כל הצפיות והדרישות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו או שרותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו יהיו מושלמים ומועילים תמיד. האתר מתחייב שתכני האתר יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם.
 

זכויות יוצרים
כל האלמנטים באתר, לרבות, השם והסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התוכנה וכל מידע אחר מוגנים בזכויות יוצרים על-פי חוק. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.

 

שימוש חוקי באתר
המשתמשת מתחייבת לעשות שימוש חוקי בלבד באתר, ולא לפגוע באתר ו/או במשתמשים אחרים בו בכל דרך לרבות בפרטיותם ו/או כבודם ו/או שמם. המשתמש מתחייבת לא להעביר באמצעות האתר ו/או להפנות כלפיו כל אפליקציה, לרבות וירוסים ו/או תוכנות מעקב אשר עלולות לפגוע בזמינות האתר ו/או ליצור נזק כלשהו לפעילותו התקינה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגורמי החוק בכל שימוש לרעה באתר, ו/או לחסום את המשתמשת הפוגעת משימוש עתידי באתר ללא צורך בהתראה מוקדמת.


אחריות
המידע והתכנים באתר ניתנים ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי "הדרך למעלה" או בעלי האתר ו\או כלפי צוות הכותבים, העורכים, והיועצים המשתתפים בעריכתו.

למרות זכותם של מנהלי האתר להוריד כל תוכן פסול או שיש בו הפרה של הוראות תנאי השימוש, אין הם יכולים להתחייב כי יזהו תוכן כאמור וכי יספיקו להוריד אותו לפני שייחשף בפני המשתמשים.

 

פרסום תוכן

כל התכנים שיפורסמו על-ידי המשתמש\ים\ות באתר יהיו על אחריותם בלבד. ידוע לך, כי התכנים שאת\ה מוסר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומנהלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, האתר לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

 

למבקש\ת לפרסם כתבות:

מאמר או כתבה שנמסרו ע"י כותב\ת לפירסום באתר ופורסמו ברשות הכותב\ת שייכים לאתר ואין אפשרות לדרוש את מחיקתם מן האתר לאחר זמן מכל סיבה שהיא. רק מנהלי האתר רשאים להחליט איזו כתבה או מאמר יוסרו מן האתר ומתי.

מצד שני, הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למחוק כתבה או כל חומר שנשלח ע"י כותב\ת, או לשנות את הטקסט, לערוך או לקצר ככל העולה על דעתה, בכל זמן שמתבקש ע"י הנהלת האתר  וללא מחוייבות כלשהיא לכותב\ת. 
 

שמירה על פרטיות
האתר מתחייב בזאת לשמור שמירה מלאה על פרטיות הגולשת. פרטים שהזינה גולשת לדף הפייסבוק
של האתר על-פי בקשתנו המפורשת (לדוגמא לצורך קבלת עדכונים ומאמרים) ישמשו אותנו גם לצרכים סטטיסטים שונים, ולא יזהו את הגולשת אישית. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעלות מעת לעת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים או המפרסמים שלנו. הודעות אלו מועלות בפייסבוק בלבד.
 

 

 

 

_________________________________________