:


/","
:

.,
,.7


:
1

6-5
1


,.1

.
1
-렠3,.2
.
.砠.3

.
.
25
,,.4
..
..,.5

,
.


,,
,,.
.,."

:
,200

)100
(
2

50
200

.,

.
.


:""
""
.,,.
,
,
.

)
.(

,
,䠠,
,
,
.

,
.-()

(6
4-):
1


2

,()3
13-2
200

1

(),렽


,,.1

2-,
.
-.
,,,
.
,.2

.
..3

..
.䠠.4
.,堠.5
..6
..
..7

"":
.""
.

:
200

:
16
-
2
..1

.,
.,
"",ᠠ.2

.,
.50.
)砠.3

.10,(
.
.4

.
."".5
,.6
.

",
."

:
,10

6
2
()


..1

.5-
.,.2
.()蠠.3
.
.180
-.4
.,


?
,,"
砠.,
.
:.

:
1

1


1

(2)200
,')'
(""

.2
-..1
2.,
.
..2

..
.ᠠ.3

.,
.
."1-2
.180
-.4
.,
.30
-25ࠠ.5
.


'-,,
.
.
,
-,)
.(
,
,..
.
.,,:
1

70
11
2
1
3

:
"1

.

..1

..
.(26
).2
.
2
-+.3
.,.
12
.180-ࠠ.4
.

__________

:
_______________________________________________