:

,
,,.
,
:


-
.,
,.
".
"

,():
ࠠ,
,.
,
.
,

,
,.
:
.
,,
.


,,
-ࠠ
.

.


():
.,
,:
.('ࠠ,),

.
,

.
.,
-,
.,
,,,,-
.-
.
.
,:.

:
7

?

_____________
,
,.
.(24)5114494-03:
_________________