ועוד:

מהפיכה במיטה

נשים בשינוי

נשים מתבוננות בעצמן

מקדש מעט

המסע המקודש לעצמי

הארה

קלפי הטארות

פניני השראה

תרומת הטיפול הפמיניסטי

חתולה על גג פח לוהט

פרפרים

כבוד עצמי

 

 
   

___________________________________________