הפרלמנט שלנו: מאמרי מערכת מאת הגולשות

כאן יתפרסמו מאמרים מפרי העט של הגולשות - יש לך דעה? הביעי אותה!

 

מערכת הבריאות הציבורית הישראלית

מגלגלת עלויות רבות מדי על החולים

מאת: ברברה סבירסקי

24.4.06

 עוד כתבות ב"פרלמנט שלנו"

 

 ארכיון המאמרים

  פורומים

  יעוץ

 טיפים

 הבריאות שלך

 

עוד על צרכנות

"בית הנבחרות" עיתון פוליטי

 על המאבק של החד-הוריות

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 

לאחרונה, רוב תשומת הלב הציבורית למערכת הבריאות ממוקדת בסל התרופות, שעה שקיימות בעיות אחרות, הגורעות מיכולתה של המערכת לספק שירותי בריאות לכל. אחת הבעיות היא תשלומי ההשתתפות.

 

שלושה מסמכים שהתפרסמו בשנה האחרונה מעידים על הנטל הגדל שתשלומים אלה מטילים על החולים.

 

1.  ביולי 2005 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על חלקם של החולים במימון ההוצאה הלאומית לבריאות. מהנתונים עולה, כי בכל הנוגע לגובה התשלומים עבור שירותים ותרופות (out-of-pocket payments), ישראל  ניצבת במקום השלישי בקרב הארצות המפותחות. רק בשוויץ ובארצות הברית התשלום הממוצע לנפש גבוה יותר מאשר בישראל. (ההשוואה היא במונחי PPP   -  PURCHASING POWER PARTIY   כוח קניה.) הנתונים מוצגים בלוח שלהלן:

  

תשלומים ישירים של משקי בית עבור שירותי בריאות (out-of-pocket payments) 1990-2001

PPP ממוצע לנפש

 

ארץ

1990

1995

2000

2001

% השינוי 1990-2001

שוויץ

728

843

1023

1042

43

ארה"ב

550

550

682

703

28

ישראל

252

334

495

535

112

אוסטרליה

216

287

450

483

123

איטליה

214

372

454

425

99

נורווגיה

202

288

399

421

108

דנמרק

249

300

373

399

60

גרמניה

192

225

278

290

51

ניו-זילנד

143

200

247

290

100

צרפת

177

218

254

263

49

אירלנד

131

188

240

245

87

מקור: OECD HEALTH DATA 2004

הנתונים של ישראל והלוח של OECD התקבלו מהגב' אירינה פלקוביץ בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

הלוח מראה, כי בכל הארצות היו עליות בתשלומים בין השנים 1990 ו-2001 . עליות קטנות, יחסית, נרשמו בין השנים 1990 ו-2001 בשוויץ (43%) ובארצות הברית (28%), ארצות שבהן התשלומים היו גבוהים ביותר עוד ב-1990. לעומתן, נרשמו עליות של 100% או יותר בישראל (112%), באוסטריה (123%), בנוורגיה (108%) ובניו זילנד (100%).

 

2.  הגיליון האחרון של ביטאון פארמה למדיניות וכלכלת תרופות (פברואר 2006) מגלה, כי בקופת החולים הכללית, חברי הקופה נושאים בנטל שיא של 52% מן העלות של כלל התרופות, ובסך של 43% מן העלות של התרופות הכלולות בסל השירותים הניתן במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. לדברי פארמה, שיעורים אלה הם מהגבוהים בעולם.

 

3. סקר הבריאות הדו-שנתי של מכון ברוקדייל מסוף 2005, שתקצירו התפרסם במרץ 2006, מעלה כי 30% מהמרואיינים בעלי הכנסה נמוכה דיווחו כי ויתרו בשנה שקדמה לסקר על טיפול רפואי או על לקיחת תרופות במרשם, בגלל גובה התשלום; 20% מהחולים הכרוניים דיווחו אף הם על ויתור.

 

פרויקט זכויות בריאות של עמותת רופאים לזכויות אדם ושל מרכז אדוה קוראים להורדת שיעור ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות שבמרשם ולהורדת התשלומים עבור בדיקות ופעולות רפואיות אחרות שבסל. זאת כדי שבעלי הכנסות נמוכות וחולים כרוניים לא יצטרכו לוותר על טיפולים או על תרופות בגלל עלותם. הורדת שיעור ההשתתפות העצמית גם תתרום לקידום  מידת השוויוניות בגישה לשירותיה של מערכת הבריאות הציבורית.

_______

 

נייר עמדה חדש של מרכז אדוה ורופאים לזכויות אדם מראה שהחולה הישראלי מממן חלק ניכר ממערכת הבריאות הציבורית ושהסכומים שישראלים מוציאים מהכיס עבור תרופות ושירותי בריאות הם בין הגבוהים במערב.

 

העדות על הנטל הכספי על החולים ניכרת בפרסומים מהשנה האחרונה:

1.      פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהראה כי בכל הנוגע לגובה התשלום הממוצע לנפש עבור שירותים ותרופות (out-of-pocket payments), ישראל  ניצבת במקום השלישי בקרב הארצות המפותחות (לאחר שוויץ וארה"ב).

2.       ביטאון פארמה למדיניות וכלכלת תרופות מגלה כי בקופת חולים הכללית, חברי הקופה נושאים ב- 52% מהעלות של כלל התרופות וב- 43% מן העלות של התרופות הכלולות בסל השירותים הניתן במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

3.      סקר הבריאות של ברוקדייל גילה כי אחוז גבוה מבעלי הכנסה נמוכה ומהחולים הכרוניים מוותרים על טיפול רפואי עקב גובה התשלום.

 

ארגוני הרופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה קוראים להורדת התשלומים כדי לקדם את השוויון בנגישות לשירותי הבריאות של כלל אזרחי המדינה.

 

נייר העמדה המלא מפורסם באתר של מרכז אדוה (www.adva.org).

 

_______________________________

מתנגדת? מסכימה? יש לך דעה משלך?

הגיבי על הכתבה. הכתבות המתאימות ביותר יתפרסמו באתר.

 

 
 

__________________________________________