הפרלמנט שלנו: מאמרי מערכת מאת הגולשות

כאן יתפרסמו מאמרים מפרי העט של הגולשות - יש לך דעה? הביעי אותה!

 

קול קורא למען אימהות חד הוריות ומאבקן בתכנית הכלכלית!

האגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

31.7.03

 

 עוד כתבות ב"פרלמנט שלנו"

שלומציון ארגמן בפנייה לשר האוצר

תרומת הטיפול הפמיניסטי

חתולה על גג פח לוהט

פרפרים

כבוד עצמי

 

שלום,

להלן דבר האגודה, שנוסח על ידי היו"ר שלה, פרופ' פרנסס רדאי. מנשר זה הופץ ונשלח ל120- חברי הכנסת וכן אישי ציבור. אודה אם מנשר זה יתפרסם גם באתר שלך, כדי לעודד כל אישה ואישה, מאורגנת או לאו, להרים את קולה, להזדהות ולהיאבק יחד עם נשים אלה.

קול קורא למען אימהות חד הוריות ומאבקן בתכנית הכלכלית!

מאבק המשפחות החד-הוריות העלה על סדר היום הציבורי את הפגיעה הקשה ביכולתם של מקבלי הבטחת-הכנסה בכלל ומשפחות חד-הוריות בפרט - לשמור על כבוד-אדם בסיסי בתנאים שיווצרו כתוצאה מהקיצוצים שמשרד-האוצר הנחית על אוכלוסיה זו. הקיצוצים בקצבאות הבטחת הכנסה, ילדים ומזונות, באפריל 2002 ובמרץ 2003, יורידו משפחות אלו מתחת לקיום של  כבוד. גם קודם הקיצוצים, ההוצאות לנפש במשקי בית אלה, היו, על פי התיעוד של מרכז "אדווה", נמוכות באופן ניכר מהוצאות משק הבית הממוצע: 22% פחות לצורכי מזון, 52% פחות לבריאות, 56% פחות לחינוך, 46% פחות לדיור, 30% פחות להלבשה ו-72% פחות לתחבורה ותקשורת.

הפגיעה העיקרית היא באמהות חד-הוריות, המהוות את החלק הארי של האוכלוסייה הנפגעת: בראש 90% מהמשפחות החד-הוריות עומדת אישה, ו-60% ממקבלי הבטחת הכנסה בישראל הן נשים. במנשר זה אנו רוצות להוקיע  לא רק את חוסר האנושיות שבתוכנית הכלכלית, אותה העבירה הכנסת בחוק להבראת כלכלת ישראל, אלא גם את הזיופים והעיוותים בהגשת הקיצוצים כדרך לדרבן אמהות חד-הוריות להצטרף לכוח העבודה, לתרום לחברה ולפרנס את עצמן. 

אכן, אחד הטעמים להקטנת הבטחת-הכנסה היא לתמרץ יציאה לשוק העבודה. הפניית אוכלוסייה זו לשוק העבודה, בתנאי השוק הקיימים, היא בלתי מציאותית ואף מרושעת. כפי שדיווח המוסד לביטוח לאומי בדו"ח מאוקטובר 2002: אימהות לילדים קטנים, שיפנו לשירות התעסוקה, תוגדרנה כ"מחוסרות תעסוקה" כי סיכוייהן להיקלט בעבודה בטווח הקצר קלושים למדיי. גם אלה שתמצאה עבודה, תמצאנה לכל היותר עבודה בשכר מינימום. כפי שנאמר על ידי שר האוצר, רמת ההכנסה של עובדים בשכר מינימום זהה לזו של משפחות זכאיות להבטחת הכנסה והטבות נלוות. זה לא מדוייק  כי לאמהות חד-הוריות ישנן עלויות הכרוכות ביציאה לעבודה, ובייחוד העלות של אחזקת הילדים. לכן ההיגיון אומר שיש להעלות את רמת ההכנסה של עובדים בשכר מינימום וכך לדרבן אנשים הזכאים להבטחת הכנסה לצאת לשוק העבודה, לפחות עם אפשרות לכסות את העלויות הנוספות.

 החוק לא רק הקטין את קצבת הבטחת הכנסה אלא אף ביטל את הפטור מ"מבחן התעסוקה" לאימהות לילדים מגיל שנתיים עד שבע. הטענה, שקבוצה זו תוכל לפרנס את עצמה על ידי יציאה לעבודה - היא זריקת חול בעיני הציבור. הרי בין גילאי שנתיים עד חמש אין מדינת ישראל מספקת שום אפשרות להחזקת ילדים (כמו מעונות יום חינם, וכדומה) כדי לאפשר לאם חד-הורית לצאת מהבית לעבוד.  כמו כן, כיצד אם יכולה להתחייב ליום עבודה כשיש לה ילדים מגיל חמש עד שבע, ומערכת החינוך בישראל מחזירה את הילדים הביתה לכל המאוחר ב- 13:00,  וזאת בנוסף לסגירות רבות בחגים או חופשות.  

זאת ועוד. התוכנית של משרד האוצר פוגעת גם במודל האם החד-הורית העובדת, האמור להיות המודל הרצוי בעיני האוצר. כלומר: אם חד הורית עם שני ילדים, שעובדת במשרה מלאה בשכר מינימום, ושקיבלה תוספת של הבטחת הכנסה בסך 1,000 ₪ תפסיד עכשיו

800 ₪ כתוצאה מ"הרפורמה" שאמורה לתמרץ אותה לעבוד. יתרה מזו, גם בהקטנת תשלום מזונות המשולם על ידי הביטוח הלאומי "פיספס" האוצר את מטרתו המוצהרת. לפי הדו"ח של הביטוח הלאומי, בתוך 10,700 הנשים ששכר הגמל שלהן יופסק או יופחת, כ-8,000 מהן עובדות.

התוכנית של משרד האוצר אם כך, מעמידה את המשפחות החד-הוריות בפני משימה בלתי אפשרית. היא תביא אותן למצב של קבצנות בין-דורית, שייצר שכבה נמוכה שאין לה ולילדיה שום תקווה לצאת ממעגל העוני. אך לא רק בהטעיה לגבי העתיד חוטא האוצר, אלא גם בתיאור המצב הקיים ובהטלת האחריות על האמהות החד-הוריות הוא שוגה שגיאה גסה.

האימהות החד-הוריות מוצגות כמי שבחרו בגורל זה, ולא כך הם פני הדברים. אחוז הילדים שנולד מחוץ לנישואין בישראל הוא כ2% בלבד. יתר האימהות החד הוריות הן אלמנות, גרושות, פרודות ועגונות. במקרה של אלמנה, מיותר לומר שאין זה תוצר של בחירה; במקרה של גרושה - ה"בחירה" היא לכל הפחות של אב ושל אם, והאחריות לגורל הכלכלי של הילדים במשפחה - היא משותפת לשניהם. העובדה שב-90% מהמקרים האימהות הן ראש המשפחה החד הורית היא בהרבה מקרים תוצאה של התחמקות האב מאחריות. מדוע לא שואל האוצר איפה האבות הנעדרים?

לגבי האימהות החד-הוריות הפתרון של הפנייה מרווחה לעבודה - בעייתי במיוחד. הסיבה נעוצה בקיפוח נשים בשוק העבודה. נשים משתכרות בממוצע פחות כ20% מגבר על כל שעת עבודה; 60% ממקבלי שכר מינימום הן נשים; מרבית מהמשתכרים מתחת לשכר מינימום הן נשים; רוב המובטלים הדורשים עבודה הן נשים; וכל זאת כשרמת ההשכלה של הנשים בישראל היא מהגבוהות בעולם (מקום שלישי אחרי הולנד ודנמרק). אז יש עוד ספקות לקיפוח ולאפלייה?

ולסיכום נאמר כך: מן העובדות עולה כי האוצר עשה כמיטב יכולתו להאשים את הקורבן ובכך לטשטש את הגורמים האמיתיים לתלותן של אימהות חד הוריות בתשלומי העברה. גורמים אלה מפגינים חוסר סולידריות חברתית ששוחקת את שירותי התמיכה הנחוצים ליציאת אימהות לעבודה, ששוחקת את השוויוניות בהזדמנות ובשכר, ושמורידה את העובדים במשרה מלאה בשכר מינימום לשורות העוני. האוצר הציג את הקיצוצים בקצבאות כאילו הם מיועדים לחנך אימהות חד הוריות לעצמאות כלכלית, ובכך שוב תעתע ו"מכר" אשליות. אין זה נכון שאימהות חד הוריות חיות טוב על חשבון הציבור! ואין זה נכון שהן בוחרות בדרך הקלה של הבטחת הכנסה! נשים אלה לכודות במעין מצב של "מילכוד 22": שהרי במצב של הבטלת שיא אין אפשרות לרובן הגדול להשיג עבודה; העלויות לצאת לעבודה עולות על התמורה עבור עבודה שהן יכולות להשיג; והעזרים לשחרר אותן מטיפול בילדיהן בשעות העבודה  אינם בנמצא.

לכן השורה התחתונה היא: שהאוצר לא רק מרע את מצב הנשים, אלא גורר ומדרדר גם את הילדים למטה. בתוכניתו, האוצר מנחית מכת מוות לתקווה - לגדל דור של ילדים למשפחות חד-הוריות בתנאי מינימום סבירים, ולאלפים מבין ילדי ישראל שהיה להם מזל ביש להיוולד במשפחה שהאב נטש או נפטר. החוק הקרוי על שם הבראת כלכלת ישראל דן אותם למעשה  לחיים שבשולי החברה, בה יהיו חסרים תמיד את היכולות הנדרשות לתרום גם הם את חלקם - לכלכלת ישראל העתידית.  במקום למצוא פתרון, תוכנית זו רק מחמירה  ומעכירה את הבעיה. 

_______________________

מתנגדת? מסכימה? יש לך דעה משלך?

שילחי לנו כתבה על קובץ "וורד". הכתבות המתאימות ביותר יתפרסמו באתר.

תגובה:

 

רציתי להדגיש נושא שקשור  ומשום מה לא מועלה.כולם שולחים את הנשים לעבוד לאיזה עבודה!! בלי תקווה בלי

הסדרי יציבות לטווח  ארוך. הרי מה שחשוב להן ולכולנו זו היציבות . איזה יציבות יש בנקיון  או בעבודות יזומות  הן

מחפשות ביטחון  אז נא לא להמציא עבודות מזדמנות.

כמו כן חוסר השווין בחלוקת המשאבים וכסף בארץ. למה אנשי צבא הקבע יוצאים לפנסיה בגיל 43-45  ומקבלים מייד

פנסיה למרות שלא ממנו אותה (אז אל תתנפלו עלי, לא כולם קרביים)   אפשר לשמור להם את הפנסיה לגיל 65 כמו

לכולם. .מאבק האמהות צריך להיות על חוסר השוויון בחלוקת המשאביים.

דורית.

 

תגובה:

למצב הכלכלי הקשה של הנשים עוד לפני הקיצוצים בנוסף לו המצב כיום בלתי אפשרי !!!  

יש לו השפעות בטווח הקצר ובטווח הארוך, אני כאם חד-הורית רואה שינוי ביחס של ילדי אלי

קודם היה מלא הערכה והערצה ואילו היום הם קוראים בעיתון על האמהות החד-הוריות  

ומשתקפת תמונת מצב מאוד מאוד עגומה משליך עליהם ועל הדימוי העצמי שלהם.  

החברה לא היתה צריכה לתת למצב הזה להגיע. היו צריכים לעצור את ויקי כנפו בסיבוב  

לירושלים, חוסר כבוד לאמהות ולילדים מצד הממשלה, חברי הכנסת.  

אני מאוד מאוד כועסת על המשפטנים, בתי המשפט עורכי הדין שלא שומעים אותם.  

ב ב ר כ ה,  

ד.מ.

 

___________________________________________________