זכויות האישה והילדים למזונות מעיזבון הבעל

  

 מאת: עו"ד שרון פרילינג, עו"ד חיה זינגר, מומחיות בדיני משפחה וירושה

 

 

עוד יעוץ משפטי:
מי משלם על הוצאות ארוח?

מירוץ הסמכויות

אלימות במשפחה - איך להגן על עצמך

ידועים בציבור

מורה נבוכים להוצאות לפועל ולעיקולים

ערבות - לחשוב לפני שחותמים

תביעות קטנות

חוזים בתוך המשפחה

הסכמי ממון

בדיקת אבהות - מה גובר על מה?
הכתובה - קוים לדמותה
סוציאליזם בסוציאליות - חלוקת זכויות בין גרושים
קלטות לוהטות - כדאי או לא כדאי במשפט גירושין?
של מי אתה, ילד? על ילדי הפרייה

 מלאכותית
משמורת משותפת - חרב פיפיות?
מעמד אשת עסקים מתגרשת 

בחלוקת  רכוש
בעל אלים - מה עושים

 סיפורה של סמדר

הכתבות בנושאי עבודה:

הגבלת העיסוק? לא תמיד חוקית!

 

זכויות של נשים בהריון

זכויות החד-הוריות

זכויותיך בעבודה - חגים וחופשות

זכויות של נשים הרות

מילון לגרושה המתחילה

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

בעלה של דליה נפטר באופן מפתיע מהתקף לב. כשנתיים לפני פטירתו חיו בני הזוג בנפרד, עקב משבר שפקד את חיי נישואיהם. לבני הזוג שני ילדים משותפים, בני 14 ו- 8. בזמן שחיו בנפרד, המשיך בעלה של דפנה להפקיד באופן קבוע, מידי חודש בחודשו, כספים לחשבון המשותף, ממנו מומנו הוצאות אחזקת הבית וההוצאות עבור הילדים. דליה נהגה למשוך כספים מחשבון זה גם עבור עצמה. לאחר פטירתו, נודע לדליה כי בעלה ערך צוואה, במסגרתה הוריש את כלל רכושו להוריו ולא הוריש דבר לה או לילדים. דליה מצאה את עצמה בפני מצב בלתי אפשרי, בו אין היא יכולה לממן לבדה, מעבודתה בחצי משרה, את מזונותיה ומזונות הילדים. מנגד, דליה ידעה כי עזבונו של בעלה המנוח כולל רכוש וכספים בסדר גודל לא מבוטל, שעל פי הצוואה – יירשו הוריו.

 

המקרה של דליה ממחיש את האינטרס המנוגד של הצדדים המעורבים – מצד אחד ההורים של המנוח, אשר יורשים את כל רכושו על פי הצוואה, ומצד שני – האינטרס של דליה והילדים לקבל מזונות מתוך כספי העזבון. חוק הירושה בא להסדיר את האינטרסים המנוגדים הללו וקובע מי יהיו זכאים לקבל מזונות מהעזבון וכיצד יקבע גובה המזונות על ידי בית המשפט.

 

מי זכאי לקבל מזונות מעזבון?

חוק הירושה קובע כי בן זוג, ילדים או הורים שהותיר אחריו המנוח, רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל מזונות מתוך העזבון (כלל הרכוש והכספים) שהמנוח הותיר אחריו. קרובים אחרים של המנוח לא יהיו זכאים לתבוע מזונות מהעזבון. הזכות לקבלת מזונות מהעזבון אינה מוענקת באופן אוטומטי, ויש לפנות בתביעה מתאימה לבית המשפט, אשר יכריע בשאלה אם קרובי המשפחה הללו אכן זקוקים למזונות.

 

כיצד יקבע בית המשפט את גובה המזונות מהעזבון?

קיימים בחוק מספר כללים לקביעת גובה המזונות מהעזבון וביניהם: שווי העזבון (מה היקף הרכוש והנכסים שהותיר אחריו המנוח), נכסי הירושה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מעזבונו של המנוח (כלומר, האם הזכאי למזונות יורש את המנוח ומקבל חלק מעזבונו), רמת החיים שהיתה למנוח ולזכאים למזונות ערב פטירתו של המנוח, השינוי שחל בצרכיו של הזכאי למזונות עקב פטירת המנוח. בית המשפט יתחשב גם ברכושו של הזכאי למזונות ובהכנסותיו, על מנת לבחון עד כמה באפשרותו לכלכל את עצמו.

 

עד מתי ישולמו המזונות מהעזבון?

בת הזוג של המנוח תהיה זכאית לקבל מזונות מהעזבון כל זמן אלמנותה. ילדי המנוח יקבלו מזונות מהעזבון עד הגיעם לגיל 18 ובמקרים מיוחדים בית המשפט רשאי לפסוק מזונות לילד בגיר (מעל גיל 18) עד גיל 23. כמו כן, הורי המנוח, אם הם נתמכו על ידו כלכלית, יהיו זכאים לקבל מזונות מעזבונו של המנוח - בנם – למשך כל ימי חייהם.

 

מה הדין במקרה בו המנוח חתם על הסכם גירושין לפני פטירתו?

במצבים בהם בני הזוג הגיעו להסכם גירושין, המסדיר את נושא מזונות הילדים עוד בחייו של המנוח, לא ניתן להמשיך ולפעול על פי אותו הסכם ולגבות את סכום המזונות עליו הסכימו ההורים, מתוך כספי העזבון. במצב כזה, יש להגיש תביעת מזונות חדשה לבית המשפט, שכן, הקריטריונים לפסיקת מזונות מהעזבון שונים מהקריטריונים לפיהם נקבעים המזונות כאשר החייב במזונות בחיים. גם במקרה בו לפני פטירתו של החייב במזונות ניהלו בני הזוג הליך משפטי ובית המשפט פסק סכום מזונות שעל האב לשלם לילדיו, הרי שלאחר פטירת האב פסק הדין בטל ויש לפנות בתביעה מחודשת לבית המשפט. כאשר בני הזוג גרושים, לאשה אין עוד זכות לתבוע מזונות מעזבון בעלה לשעבר.

 

מה קורה כאשר המנוח מנשל מהצוואה את קרוביו, הזכאים למזונות?

התלויים זכאים לתבוע מזונות מן העזבון גם אם הם אינם כלולים בצוואה וגם כאשר בצוואה כלולה הוראה מפורשת השוללת את זכותם למזונות. על כן, גם כאשר אב מנשל את ילדיו או את אשתו מירושתו, אין הדבר פוגע בזכותם לתבוע מזונות מן העזבון. החוק משקף גישה סוציאלית שנועדה להגן על קרובי המשפחה הנ"ל, גם מפני כוונתיו של המנוח כלפיהם. חשוב לדעת כי זכויותיהם של הזכאים למזונות מקדימות את זכויות היורשים, והעזבון יחולק בין היורשים, רק לאחר שיובטחו הכספים הנדרשים לתשלום דמי המזונות.

 

כיצד נקבעים מזונות הילדים מהעזבון?

כאשר מדובר במזונות ילדים, יש לבחון, טרם קביעת מזונות מן העזבון, האם יכולים הקטינים לקבל את מזונותיהם מן ההורה שנותר בחיים ובאיזה שיעור. בית המשפט יקח בחשבון את קצבת הביטוח הלאומי המשתלמת עבור הקטינים ואת גובה קצבת השאירים, במידה והתלויים מקבלים גימלה זו. היה והכנסות ההורה שנותר בחיים אינן מאפשרות את סיפוק מלוא צרכי הילדים, יבחן בית המשפט מהי ההשלמה הנדרשת לכך מן העזבון. רק כאשר יווכח בית המשפט כי הקטינים אכן נזקקים, תקבע עצם זכאותם למזונות מן העזבון ולאחר מכן שיעור המזונות.

 

מקובל לפסוק מזונות ילדים בהקצאה חודשית חוזרת ולא בהקצאה חד פעמית. לשם כך בית המשפט קובע מראש את הסכום שייוחד לדמי המזונות וכיצד סכום זה יושקע, לשם סיפוק מזונות הילדים, במרוצת השנים ועד לבגרותם. כל זאת טרם חלוקת העזבון בין היורשים.

 

כיצד ניתן להבטיח מימון לימודים עבור הילדים?

חוק הירושה קובע כי בגדר מזונות יכללו גם הוצאות הכשרתו של הזכאי למזונות למשלח יד, לדוגמה, הוצאות לימודים גבוהים באוניברסיטה, לצורך רכישת השכלה ומקצוע. כלומר, בעת קביעת הסכום שייגרע מן העזבון לצורך הבטחת דמי המזונות, יש להבטיח גם סכום, שיוכל לשמש כהוצאות משלח יד בעתיד, כאשר יגיע הקטין לגיל בגרות ויתבע הוצאות אלה.

 

האם ידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מעזבון בן זוגה לחיים?

בהחלט כן. חוק הירושה קובע כי כאשר בני הזוג חיו חיי משפחה במשק בית משותף ולא היו נשואים זה, בן הזוג שנותר בחיים יוכל לתבוע מזונות מעזבון בן זוגו המנוח, כאילו היו נשואים זה לזה. חוק הירושה מתנה זכות זו של הידועים בציבור בכך שאף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה (הכוונה למצב בו בני זוג חיים כידועים בציבור ואף אחד מהם אינו נשוי, אפילו באופן פורמאלי בלבד, לאחר).

 

מתי יש להגיש את התביעה לבית המשפט?

תביעה למזונות מעזבון מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה. את התביעה יש להזדרז ולהגיש לבית המשפט לפני שהיורשים מחלקים ביניהם את העזבון. בנסיבות מיוחדות, בית המשפט ידון בתביעה אם הוגשה תוך ששה חודשים לאחר חלוקת העזבון, אם ראה בית המשפט שהנסיבות מצדיקות זאת. בית המשפט רשאי לקבוע מזונות מהעזבון באופן רטרואקטיבי, מיום פטירת המנוח.

 

אם נחזור לשאלה שפתחה את המדור, הרי שדליה תהיה זכאית לתבוע מזונות עבורה, כאשתו של המנוח, וכן עבור ילדיה הקטינים.

____________________

עורכות הדין שרון פרילינג וחיה זינגר

fz@lawadvice.co.il 

בעלות משרד פרילינג-זינגר, מנהלות בהתנדבות של ארגון "משפחה ומשפט". עו"ד פרילינג בנוסף לעבודתה כעורכת דין היא דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.

 

 מה דעתך?תגובות: כיתבי למערכת האתר           מעניין? שילחי לחברה

   

________________________________________