מחיר הבגידה - השלכות משפטיות

  

מאת: עו"ד חיה זינגר, מומחית בדיני משפחה וירושה

 

 

עוד יעוץ משפטי:
הברחת נכסים ע"י בן זוג

מי משלם על הוצאות ארוח?

מירוץ הסמכויות

אלימות במשפחה - איך להגן על עצמך

ידועים בציבור

מורה נבוכים להוצאות לפועל ולעיקולים

ערבות - לחשוב לפני שחותמים

תביעות קטנות

חוזים בתוך המשפחה

הסכמי ממון

בדיקת אבהות - מה גובר על מה?
הכתובה - קוים לדמותה
סוציאליזם בסוציאליות - חלוקת זכויות בין גרושים
קלטות לוהטות - כדאי או לא כדאי במשפט גירושין?
של מי אתה, ילד? על ילדי הפרייה

 מלאכותית
משמורת משותפת - חרב פיפיות?
מעמד אשת עסקים מתגרשת 

בחלוקת  רכוש
בעל אלים - מה עושים

 סיפורה של סמדר

הכתבות בנושאי עבודה:

הגבלת העיסוק? לא תמיד חוקית!

 

זכויות של נשים בהריון

זכויות החד-הוריות

זכויותיך בעבודה - חגים וחופשות

זכויות של נשים הרות

מילון לגרושה המתחילה

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

במערכות יחסים רבות לא נשמרת הנאמנות של בני הזוג האחד כלפי השני ולכך סיבות רבות, שפעמים רבות קשורות בהתרופפות כללית של רמת המחויבות וההשקעה ההדדית בקשר הזוגי.

מעשה הבגידה קשור בעולם הרגשי האינטימי של  מערכת היחסים, אולם עלולות להיות לו גם השלכות משפטיו. להלן נביא מספר עובדות חשובות לגבי מחיר הבגידה (מחיר שמשלמות ברמה המשפטית בעיקר נשים) וההשלכות המשפטיות הנלוות לכך, במיוחד כאשר הנושא נדון בבית הדין הרבני.

חשוב להקדים ולהבהיר שבישראל קיימות שתי ערכאות בעלות סמכות מקבילה לדון בנושאים הנלווים לגירושין (רכוש, מזונות ומשמורת ילדים): הערכאה הדתית – בית הדין הרבני מצד אחד, והערכאה האזרחית – בית המשפט לענייני משפחה מצד שני.

בן הזוג אשר פותח ראשון את התיק (על פי רוב, הבעל ירוץ ראשון לבית הדין והאשה לבית המשפט) קובע איזו ערכאה תידון בסכסוך ולכך השלכה גם לענייננו.

 

האם יש הבדל מבחינה משפטית בין בעל שבוגד לבין אשה שבוגדת?

על פי ההלכה היהודית, בעל חייב במזונותיה של אשתו כל עוד הם נשואים האחד לשני (זאת ללא קשר למזונות הילדים). אשה שבגדה בבעלה ובגידתה הוכחה, עלולה לאבד את זכותה למזונות מבעלה. סנקציה זו עלולה להיות קשה במיוחד, כאשר האשה תלויה בבעל מבחינה כלכלית וביטול המזונות בנסיבות אלה טומן בחובו השפעות מרחיקות לכת על האשה.

לעומת זאת, נוכח העובדה כי על פי הדין העברי, ככלל האשה אינה חייבת במזונות בעלה, הרי שבמקרה בו הבעל הוא זה שבוגד, לא תוטל עליו כל סנקציה בנושא המזונות או סנקציה כספית אחרת לפיצוי האשה בגין הבגידה (כגון חיובו בסכום מזונות גבוה יותר).

 

האם יש הבדל בין בית המשפט לענייני משפחה לעומת בית הדין הרבני בנושא ביטול מזונות של אשה שבגדה?

מבחינת החוק הקיים במדינת ישראל, בכל הנוגע לדיני המזונות, גם על בית המשפט לענייני משפחה לפעול על פי הדין העברי (על פי כללי ההלכה). לפיכך, בית המשפט לענייני משפחה מוסמך אף הוא לבטל מזונות של אשה שבגדה בבעלה. יחד עם זאת, בית המשפט לא ימהר להפעיל סנקציה חמורה זו והבעל יידרש להוכיח את טענתו לבגידת האשה באופן שאינו משתמע לשני פנים, במסגרת הליך הוכחות שיתקיים בבית המשפט.

 

כמו כן, במצבים שבהם גם הבעל בוגד באשתו, ביהמ"ש לענייני משפחה לא יטה להטיל על האשה סנקציה ולבטל את מזונותיה, משום מוסר כפול (הבעל מבקש להעניש את האשה על התנהגות שגם הוא חוטא בה).

 

האם אשה שבגדה יכולה להינשא לגבר עימו ניהלה רומן, לאחר הגירושין מבעלה?

ההלכה קובעת כי אשה שבגדה בבעלה "אסורה על בעלה ועל בועלה", דהיינו, היא לא תוכל להינשא בשנית בנישואין כדת משה וישראל לא לבעלה (ממנו התגרשה) ולא לגבר עימו היא ניהלה את הקשר מחוץ למסגרת הנישואין.

על גבר שבוגד אין הגבלה לעניין נישואיו למאהבת שלו והוא יוכל להינשא לה לאחר גירושיו (במידה ואין מניעה הלכתית אחרת האוסרת את הנישואין הללו).

 

האם בן זוג נבגד יכול לחייב את בן הזוג הבוגד בגירושין?

על פי ההלכה היהודית, ניתן להתגרש רק בהסכמה של שני בני הזוג או בהיעדר הסכמה, כאשר מוכחת עילת גירושין (אז מוסמך ביה"ד להורות על חיוב בגירושין). מעשה בגידה יכול להוות עילה לחיוב בן הזוג הבוגד בגירושין.

בגידה של אשה בבעלה מהווה עילת גירושין ואם הבגידה הוכחה באופן חד משמעי, בית הדין הרבני רשאי לתת פסק דין המחייב את האשה להתגרש.

לעומת זאת, גבר שבוגד, הגם שהבגידה הוכחה, עדיין יכול לבקש את מחילתה של האשה למעשה הבגידה ולטעון כי הוא מבקש לחזור לחיי שלום בית, תוך הבטחה לשפר את דרכיו, לפנות יחד עם האשה לטיפול זוגי וכיוצ"ב. במידה ובית הדין הרבני ישתכנע כי הצהרותיו של הבעל כנות, הוא לא יחוייב לתת גט לאשה, הגם שהאשה חפצה בגירושין. יובהר, כי במידה והבעל בוגד באשה פעם אחר פעם, תוך השפלתה ורמיסת כבודה, הרי שהתנהגות זו נחשבת לעילה המוכרת בדין לחיוב הבעל לתת גט לאשה.

 

האם לבגידת האשה יש השלכות על זכותה להיות ההורה המשמורן על הילדים?

לבגידת האשה אין השלכה על זכותה לשמש כהורה משמורן על הילדים. בניגוד לטעות הרווחת, אשה שבגדה אינה נתונה תחת האיום כי משמורת הילדים תישלל ממנה ותועבר לבעל. יצויין כי באותו אופן לבגידת הבעל אין השלכה על זכויותיו כהורה משמורן או כאפוטרופוס על הילדים והסדרי הראיה בינו לבין הילדים לא יושפעו מכך.

 

האם לבגידת האשה יש השלכות מבחינת זכויותיה ברכוש המשותף?

עד לאחרונה, לא היתה כל סנקציה כלכלית כלפי אשה שבגדה בבעלה, והיתה זו טעות לחשוב שאשה שבגדה בבעלה, לא תקבל את חלקה ברכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין כאשר בני הזוג מתגרשים. ה"איום" שהאשה "תצא בלא כלום" מקשר הנישואין שימש פעמים רבות כאמצעי לחץ על האשה, מתוך ניסיון של הבעל להכתיב תנאי גירושין טובים יותר עבורו. כאמור, עד לאחרונה לא היה לאיום זה כל בסיס והאשה היתה זכאית לקבל את כל זכויותיה ברכוש המשותף, על אף הבגידה.

 

יחד עם זאת, לאחרונה קביעה ברורה זו התערערה, שכן ניתן פסק דין תקדימי על ידי בית הדין הרבני הגדול (ערכאת הערעור של בתי הדין הרבניים), העומד בניגוד להלכות המשפטיות שהיו מוכרות עד כה. על פי פסק דין זה, אשה שבגדה בבעלה איבדה את זכותה לקבלת מחצית מהזכויות הסוציאליות (הכוונה לקרנות השתלמות, קופות גמל, פנסיה וכיוצ"ב) שנצברו על ידי בעלה במשך שנות כל שנות הנישואין (ולא רק ממועד הבגידה). נוכח העובדה כי במרבית המשפחות ממעמד הביניים מהוות הזכויות הסוציאליות עתודה כלכלית מרכזית של המשפחה, הרי שמדובר בסנקציה קשה וחמורה מאוד.

 

חשוב להדגיש שבבתי המשפט האזרחיים – בתי המשפט לענייני משפחה – לא מטילים כל סנקציה רכושית על האשה הבוגדת, והסכנה להפסד זכויות רכושיות קיימת רק בבית הדין הרבני.

 

האם יש השלכות כלכליות נוספות לבגידה?

על פי ההלכה, אשה שבגדה בבעלה מאבדת את זכותה לקבלת סכום הכתובה, אותו התחייב הבעל להעניק לה במידה והוא יבקש להתגרש ממנה.

 

מסקנה חשובה – לנשים בכלל ולנשים שבגדו בבעליהן בפרט, כדאי להקדים ולהגיש את תביעותיהן לבית המשפט לענייני משפחה!

כשמדובר באשה שבגדה, יהא זה אינטרס מובהק של הבעל כי הנושאים הקשורים בגירושין, לרבות נושאי הרכוש והמזונות, יידונו בבית הדין הרבני, הנוקט בצעדים מחמירים כלפי אשה שבגדה, כפי שפרטנו. מנגד, אינטרס מובהק של האשה יהיה למנוע זאת, והיא תוכל לעשות כן, אם תקדים את הבעל ותגיש את תביעותיה לפניו לבית המשפט לענייני משפחה.

  

 מה דעתך?תגובות: כיתבי למערכת האתר           מעניין? שילחי לחברה

   

________________________________________