העסקת מטפלת - החוק והביטוח הלאומי    

מאת: אתר נני'ס

 

 

חזרה למדור הצרכנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הורים רבים המעסיקים כיום מטפלת עבור ילדיהם, כמעט ואינם מודעים כלל לחוקים ולתקנות השונים הכרוכים בהעסקת עובדת משק בית.

אנו מקבלים מידי יום ביומו שאלות ופניות של הורים שמוצאים את עצמם בתסבוכות משפטיות עם מטפלות או בהתחבטויות והתלבטויות בנוגע למה שהחוק בישראל קובע על העסקת מטפלת.

על מנת לשפוך מעט אור על הנושא ולטפל בחלק גדול מהשאלות הפתוחות שבוודאי יש לכם, אנו מביאים בפניכם את עיקרי החוקים והתקנות הרלוונטיים להעסקת מטפלת, אופר או בייביסיטר לילדים.

 

זכויות המטפלת:

 

פיצויי פיטורין

במקרה בו מטפלת שעבדה באותו מקום לפחות שנה אחת מפוטרת מעבודתה, זכאית היא לפיצויי פיטורין מההורה המעסיק.

גובה תשלום הפיצויים זהה למשכורת חודשית אחת בגין כל שנת עבודה. (לדוגמא: אם מטפלת עבדה במקום אחד 3 שנים מלאות ופוטרה מעבודתה, מגיע לה תשלומי פיצויים ע"ס 3 משכורות חודשיות)

במקרה בו המטפלת עבדה פחות משנה (12 חודשים מלאים), היא אינה זכאית לפיצויי פיטורין.

 

החזרי נסיעות

מטפלת שמגיעה בתחבורה למקום עבודתה רשאית לקבל החזרי נסיעות.
יצוין כי ניתן לכלול את החזרי הנסיעות במשכורת חודשית גלובלית או פשוט לקבלם בנפרד.

 

ביטוח לאומי

עפ"י חוק, על המעסיק לשלם למטפלת ביטוח בריאות וביטוח לאומי ע"ס 7.25% ממשכורתה. מתוך כך מנוכה 2% משכר החודשי של המטפלת והשאר על ממומן ע"י המעסיק.

 

שעות נוספות

תשלום על שעות נוספות (מעבר ל-8 שעות ביום) יינתן עפ"י סיכום מראש בין ההורה למטפלת.

 

ימי מחלה

מטפלת שלא תוכל לעבוד בגין מחלה, ישלם לה המעסיק את שכרה לפי הפירוט הנ"ל:

- בגין יום המחלה הראשון, המטפלת לא תקבל כל תשלום מההורה המעסיק.

- בגין היום השני והשלישי להיעדרותה, תקבל המטפלת 35% מסך שכרה היומי.

- בגין היום הרביעי והלאה להיעדרותה, תקבל המטפלת 75% מסך שכרה היומי.

 

ראוי לציין כי ההורה המעסיק רשאי לדרוש מהמטפלת אישור רפואי הרלוונטי לימי היעדרותה מהעבודה כתנאי לתשלום ימי המחלה.

 

* מטפלת זכאית ל-18 ימי מחלה בשנה בלבד.

מהיום ה-19 להיעדרותה מהעבודה, היא אינה זכאית לכל תשלום או פיצוי כלשהו.

 

ימי חופש

עובדת במשרה מלאה זכאית ליום חופש אחד לכל חודש עבודה.

למטפלת יש אפשרות לצבור את ימי החופש שלה ולממשם במועד מאוחר יותר לפי סיכום מוקדם עם ההורה.

במשרות גמישות יותר, נהוג להגיע להסכמה הדדית מראש בין ההורה למטפלת.

 

דמי הבראה

מטפלת שעבדה לפחות שנה באותו מקום עבודה, זכאית לקבלת דמי הבראה מההורה המעסיק.

שיעור דמי ההבראה הוא יחסי ל- 5 ימי הבראה בגין השנה הראשונה ו- 6 ימי הבראה בגין השנה השנייה והשלישית – בהתאם לתעריף המקובל בחוק.

* מטפלת שלא השלימה שנת עבודה (12 חודשים מלאים) אינה זכאית לתשלומי דמי הבראה.

 

שאלות נפוצות:

האם מטפלת העובדת בביתה נחשבת לעובדת שכירה המועסקת ע"י ההורה?

מטפלת שעובדת בביתה, אינה נחשבת לעובדת שכירה אלא לעובדת עצמאית.

על כן, לא חלים עליה כל ההטבות הסוציאליות החלים על עובדת משק בית לרבות פיצויי פיטורין, חופשות, דמי הבראה וכיו"ב.  

בנוסף, חובת הדיווח והתשלום של הביטוח הלאומי חל על המטפלת – ולא על ההורה.

 

האם מטפלת שהתפטרה מיוזמתה עדיין זכאית לתשלום פיצויי פיטורין?

לא. מטפלת זכאית לפיצויי פיטורין אך ורק אם הפיטורין באו מיוזמתו של ההורה המעסיק.

 

האם אני צריכה לשלם למטפלת פיצויי פיטורין, אע"פ שהיא פוטרה כיוון שהתינוקות גדלו והם מתחילים ללכת לגן?

כן. בתנאי שהיא הועסקה על ידך לפחות שנה אחת.

על כל מקרה, גם ללא כל קשר לחוק, אם המטפלת ביצעה את עבודתה נאמנה וטיפלה בילדייך תקופה ארוכה, מגיע לה פיצויי שיבטא את הערכתך אליה.

 

האם נגרעים למטפלת ימי החופשה שצברה אם היא לוקחת חופש בימי חול המועד וערבי חג?

כן. ימי החופשה שצברה המטפלת בתקופת עבודתה מקוזזים לה בכל ימות השנה למעט ימי שבת וחג.

  

ביטוח לאומי:

הורה המעסיק מטפלת בביתו, מחויב עפ"י חוק לבטח אותה במוסד לביטוח לאומי.

הורה אשר מעסיק מטפלת בביתו ואינו מדווח על כך לביטוח לאומי, מסתכן בתביעה של הביטוח הלאומי בגין השווי הכספי של הגמלאות ששולמו או ישולמו למטפלת בגין כל מקרה המזכה אותה בגמלה.

 

איך רושמים את המטפלת לביטוח הלאומי?

על ההורה לדווח לביטוח הלאומי על העסקתה של המטפלת עד שבועיים מיום תחילת העסקתה.

אופן הרישום של המטפלת יכול להתבצע ע"י ההורים בשני אופנים:

- פנייה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתו

- הורדת טופס זה ושליחתו בדואר לסניף הקרוב לביתו.

  

מהו שיעור דמי הביטוח הלאומי?

בגין מטפלת שמלאו לה 18 שנים וטרם הגיעה לגיל הפרישה, ישלם ההורה לביטוח לאומי סכום לפי חישוב של  7.5% משכרה היומי/חודשי.

 

2% מתוך ה- 7.5% ינוכה משכרה של המטפלת: 1% בגין דמי ביטוח לאומי ועוד 1% בגין דמי ביטוח בריאות.

 

מהי ההכנסה המינימאלית לתשלום ביטוח לאומי

ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח שווה לשכר המינימום על-פי הקבוע ב"חוק שכר המינימום" ובהתאם למעמדה של המטפלת על פי הפירוט הבא:

שכר חודשי: ההכנסה המינימאלית לפיה יש לשלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום לחודש 3585.18₪.

שכר יומי: ההכנסה המינימאלית לפיה יש לשלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום ליום למועסק 5 ימים בשבוע 165.47₪.

שכר לפי שעה: ההכנסה המינימאלית לפיה יש לשלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום לשעה 19.28₪

 

איך ומתי משלמים את הביטוח הלאומי?

דמי הביטוח הלאומי משולמים פעמיים בשנה:

10 ביוני: בגין החודשים ינואר- יוני

10 בינואר: בגין החודשים יולי-דצמבר

 

לקראת מועדי התשלום הנ"ל, הביטוח הלאומי ישלח לבית ההורים המעסיקים את הטפסים באמצעותם עליהם לשלם את דמי הביטוח.

בנוסף, ניתן לשלם את דמי הביטוח באינטרנט באמצעות אתר התשלומים של הביטוח הלאומי.

  

ביטוח בריאות

בנוסף לתשלום דמי הביטוח הלאומי, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות וזכאי לשירותי הבריאות המוגדרים בחוק.

כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים ולשלם דמי ביטוח בריאות על פי הכללים בחוק.

סכום התשלום על ביטוח הבריאות הוא - 1% משכרה של המטפלת.

ההורה חייב לנכות את התשלום משכרה של המטפלת ולהעבירו (ביחד עם דמי הביטוח הלאומי) אל המוסד לביטוח לאומי .

  

מחפשת מטפלת ,בייביסיטר ,משפחתון? כנסי לאתר נני'ס

 

                                                                מעניין? שילחי לחברה

   

_____________________________________________