מהפכה במיטה

מאת:  אירית רושין

 

 

עוד מאת אירית רושין:

נשים בשינוי

נשים מתבוננות בעצמן

מקדש מעט

המסע המקודש לעצמי

הארה

קלפי הטארות

 

 

ועוד:

פניני השראה

 

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 הנשיות, המחפשת היום יותר מבכל זמן אחר את דרכה למימוש מלא בעולם, לא

תוכל להגיע למטרתה אם לא תתמודד עם מיניותה ללא כחל ושרק.

הנשים מרבות לעסוק בנחיתות מעמדן החברתי, הכלכלי והפוליטי וממעיטות

לראות את מעמדן בזוגיותן האישית כאלמנט מרכזי באי מימוש נשיותן. יתרה

מכך - בתחום חדר המיטות, אותו איזור שחונכנו כולנו להצניעו, האישה כמעט

ואינה יודעת מה נכון לה, מה טוב לה ולאלו "זכויות" עליה לשאוף, והיא הולכת

שבי אחרי חינוכה, דעותיו של בן זוגה, או מה שהיא קוראת בעיתוני הנשים,

ובסטטיסטיקות המתפרסמות חדשות לבקרים.

 

מיניות נשית מלאה וזורמת מהווה נעלם הקבור בתוך האשה. הנתק של האישה

ממהותה, מגופה, מליבה ומנשמתה הפכו את מיניותה לסוד עבורה, ותחושות אי

סיפוקה הרגשי והמיני זוכות הן ממנה, הן מצד הגבר שלה והעולם האנושי בכללו

להתעלמות, לבוז, לסיבה לכעסים ולמריבות וכמובן לבדיחות זולות. האשה למדה

שבתחום המיני היא מקולקלת מן היסוד, והידיעה מה עליה להרגיש, לרצות או

לעשות מצויה בידי אחרים ובמיוחד בידי בן זוגה או הגברים עימם היא באה

במגע.

 

האישה, מתוך ניתוקה מן האמת שלה, ומתוך פחדיה להיוותר לבדה - מצב

שנחווה על ידה כבלתי נסבל, נוטה להאמין שהיא צריכה להשתנות ולהיות

מסוגלת לעמוד בסטנדרטים מיניים מוכתבים מבחוץ, שאינם תואמים את צרכיה.

היא אינה באה למערכת הזוגית מעמדה של ביטחון הנובעת מתוך הערכה עצמית

וכבוד למיניותה, אלא מתוך חולשה הנובעת מאי ידיעת עצמה, ופחד הנובע

משילוב של חינוך בן אלפי שנים המעורב ברגשות ראשוניים אותם היא יונקת מן

האלמנטים החייתיים שבתוכה - שלהיות חד הורית או חסרת בן זוג הוא מצב

נורא.

 

האשה בת ימינו, אם היא נולדה תחת כנפי דת מוסלמית, נוצרית, הינדית, יהודית

ועוד חיה מתוך מסורת של נחיתות ופחד, גם אם לא התחנכה במשפחה דתית

ואינה נשואה לגבר דתי. צרכיה, מחשבותיה, הבנותיה, רגשותיה כולם כאחד היו

מאז ומעולם גורם המאיים על הגבר, על הממסד הדתי ועל הממסד החברתי

שמושפע מן הדת ומהתפישה הגברית בכלל. האשה הושפלה, הותקפה, סורסה

והופחדה לאורך אלפי שנות דור בידי מי שהיה בידו את הכוח להכותה פיזית,

לנדותה חברתית, להמיתה או להכפיש את שמה עד כי היא אינה מסוגלת היום

להתקרב אל עצמה ואל צרכיה. היא מפחדת לדעת מי היא ומהם רצונותיה,

במיוחד בתחום המיני, שמא תעורר נגדה את הממסד כולו או את הגבר הפרטי

שלה. שורשי פחדים אלו לא מודעים לה הם חבויים עמוק עמוק בתוכה. היא חווה

את ספיחיהם ברגעים מסויימים בחייה, אך את בסיסם השתול בתחתית תודעתה

הנשית היא מתקשה לחוות. התנהגותה העצמית רוויית הפחד נראית לאשה כל כך

רגילה, שהיא אינה מורגשת אצלה כפחד, אלא כתגובה טבעית ונכונה למצב.

 

האשה היהודייה הכשרה שחיה רק לפני חמישה ששה דורות, מי שהיתה סבתה

של הסבתא שלנו, נישאה בגיל שתיים עשרה מיד כשהחל מחזור הוסת שלה. היא

נדרשה להוות עבור הגבר שלה מעבר לסיפוק צרכיו הכלכליים, ורצונו להעמיד

בנים אחריו, "בור" לשפיכת זרעו על מנת שלא יופרע על ידי הורמוני המין

המתעתעים והמסיחים את דעתו. היא היתה אחראית לשחררו מכל הפרעה

והסחה שפוגעת בלימודי התורה המקודשים שלו.

 

בתרבויות שונות היה סדין מכסה את גופה ולפעמים אפילו את פניה של האשה

בעת האקט המיני. הוא היווה חיץ בין גופה, הנחשב לרווי חטא, מעצם היותו בעל

רצונות ותשוקות, לבין גופו של הגבר הנעלה. אותה אישה ששכבה מתחת לסדין,

כל חשיבותה נבעה מכך שיש בגופה מקום חלול ופתוח שיכול להכיל את אי השקט

של הגבר, או להוות אכסניה לעובריו.

 

אשת התלמיד החכם היהודי נצטוותה לשמור על קדושתו ונקיונו של חלל זה על מנת שלא יטמא את הגבר הנצרך לו. לפני שהיתה נותנת את גופה לבעלה, נאלצה לדחוף

לתוכה במשך שבוע ימים פיסות בד ולבדוק שאין בה שאריות דם טמא. לאחר

אותו שבוע הכנה היתה פוסעת בהכנעה אל המקווה, שם נבדקה היטב אם צפרנייה

גזוזות, ושערה (אם לא גולח) חפוף. שם היתה טובלת שוב ושוב עד מעבר לראשה

במים המטהרים שחדרו אל תוך גופה והכשירוהו למטרתו. ככל שעשתה זאת יותר

באהבה נחשבה ליותר נעלה - "אשת חייל". אם אנו מודות בכך ואם לאו -

רגשותיה של אישה זו מהווים את הבסיס לנשיות שלנו!

 

בתקופת הווסת היא הוגדרה כבלתי ניתנת למגע. כטמאה. הגבר שלה הרגיש עצמו

כגיבור על שמנע עצמו ממין שבועיים מתוך החודש. הזוג חונך שלריחוק זה יש

מטרה של חיזוק האהבה ביניהם. חלקם שלמדו לאהוב זה את זה, למרות היותם

זוג משודך שמעולם לא בחר זה בזה, אכן הפיקו מהריחוק תועלת של געגוע. יחד

עם זאת, איש לא שהה לבדוק מה מרגיש אדם שמוכרז שוב ושוב בביתו כמנודה,

טמא ובלתי מותר לכל מגע - וזאת משום שהאשה לא נתפשה מעולם כאדם במלוא

מובן המילה ומותר היה להחליט עבורה מה ואיך עליה לפעול בתחום המין, כמו

גם בכל תחום אחר בחייה. עצם הביטוי "בעילה" מחביא בתוכו את המסר לגבי

מקומה של האשה בחברה כרכוש שיש עליו בעלות, בעלות שמוכרזת שוב ושוב בעת

המגע המיני.

 

גם אלו שלא היו מאד דתיים, לא ראו עצמם כמי שאחראים יתר על המידה

להתייחס לאשה כאל אדם בעל צרכים. הצורך המיני של הגבר, נחשב תמיד לעליון

ובכוח שליטתו הוא הכתיב את צרכיו במיטה וראה באשה כמי שאמורה לשרת

צרכים אלו. צרכי המין של האשה היו נחשבים בזויים, מסוכנים ומדיחים. האשה

המינית, על פי הכתובים, היתה האחראית לאסון שפקד את האנושות. היא סמל

החטא, "חברתו" של השטן שהובילה את האנושות אל המוות הרע.

 

 היום, האשה החילונית בטוחה שמצבה אחר, ושמעמדה הנחות של סבתה חלף

עבר מן העולם. שוויון המינים החברתי הרשמי, והחופש המיני שכביכול קיים,

מתעתע בנו. האשה אינה מקושרת במחשבתה המודעת לא אל תחושת האשמה

הנוראה ששתולה בה ולא אל הפחדים המנהלים את חייה המיניים. אך כשהיא

יורדת אל מרתפי תת המודע שלה היא מגלה כי היא עצמה משוכנעת שמיניותה

שטנית, זנותית, פתיינית ומסוכנת ומתוך כך היא פועלת במציאות בתחומי חיים

רבים מעבר להתנהגותה במיטה.

 

האשה של ימינו, למרות ההיתרים שחברתנו מאפשרת, מפחדת לבטא את

מיניותה הנשית האמיתית בגלוי. האשה שכביכול פועלת מתוך חופש מיני אינה

מודעת לכך שתפישתה המינית והתנהגותה המינית הינן גבריות מעיקרן. האשה

רואה בטעות בהתנהגותו המתירנית המינית של הגבר דגם לחופש, ומנסה לחקות

אותה, למרות שהגבר, אף הוא, רחוק מלדעת חופש מיני מהוא.

 

מיניות האשה, בניגוד למיניות הגבר הינה אנרגיה של היפתחות. בעוד מיניותו של

הגבר, כמו מבנהו של איבר מינו, הינה יציאה עוצמתית החוצה, הרי שמיניותה של

האשה הינה פתיחת עומקים פנימיים. האקט המיני הנשי, מהותו כפתיחתו של

ניצן רב עלים לפרח חשוף לשמש. זהו תהליך שדורש הן מצד האשה והן מצד הגבר

שעמה הרבה מאד סבלנות, הקשבה ועדינות, על מנת שכל כולה על שריריה,

רגשותיה, ליבה ונשמתה יפתחו ברכות וישתתפו בעשייה. האשה, באמצעות

מיניותה יכולה לקחת את עצמה ואת הגבר שלה לחוויה אלוהית של אחדות

הנשמות, בתנאי ששני בני הזוג מוכנים לכך. אקט מיני נכון, שמוכתב על ידי

המיניות הנשית הוא אקט של התחברות ליידע עליון ולאהבה. לא בכדי היוותה

המיניות הנשית איום על האנושות - שהרי אין מפחיד יותר מן הרכות, הפתיחות

והחיבור האוהב. העוצמות שפועלות בעת הזיווג, כאשר הנשיות מכתיבה אותו,

הינן חזקות לאין ערוך יחסית לכל פעולה אנושית אחרת ואינן דומות כלל לאקט

של פריקה מינית שמוכתבת על ידי המיניות הגברית.

 

הגבר המכתיב מיניות שמטרתה פריקה מעולם אינו בא על סיפוקו האמיתי ותמיד

נשאר רעב. כתוצאה מכך הוא רוצה שוב ושוב להזדווג. הוא כופה על בת זוגו לשתף

עמו פעולה והיא מתוך היותה מכווצת ומתגוננת אינה מעניקה לאירוע דבר מתוך

יכולותיה האדירות. גם מצבים בהם האשה מרגישה עירנית, נהנית ומגיעה

לאורגזמה אינם בהכרח מצביעים על כך כי היא הביאה את נשיותה אל הזיווג.

 

מיניות נשית היא עשייה שבה האגו, על כל מגוון מצביו - שכולם יונקים את כוחם

מן הפחד, נכנע לחלוטין בפני הנשמה, תוך כדי נוכחות חושית מלאה. מצב שמחייב

את בני הזוג לפעול מתוך אהבה, אמון מלא, רגישות הדדית, הקשבה מתמדת,

בחירה מלאה ושיוויון. מצב כל שהוא ולו הזעיר ביותר של פחד, חשש, אי אמון,

חוסר הקשבה, אינוס וכדומה מכבים את המיניות הנשית ועוצרים אותה מלזרום.

 

מיניות נשית היא מתת אלוהית ויש בכוחה לשנות את פני החברה כולה. לו נתנה

האשה לעצמה חופש לדרוש את מילוי צרכיה המיניים לעומקם ולא היתה מפחדת

שדרישותיה יגרמו לה להיזרק ולאבד את בטחונה הכלכלי והחברתי היתה

מתרחשת בחברה המהפכה המיוחלת. אז היינו מגיעות לא רק לשיוויון זכויות

והכרה חברתית אלא היינו מובילות את החברה לשלווה, לאהבה ולאמת.

 

המהפכה הנשית אינה אם כן, פעולה של "יציאה לרחובות" אלא דווקא "כניסה

למיטה" - מתוך ידיעה שבנו הנשים חבוי הסוד לשלום. זוהי "מלחמה" אישית

אמיצה של כל אחת ואחת מאתנו במקום בו אנו מצויות לבד, והכי חשופות. רק

התחזקות פנימית של הידיעה שלנו שאנו אלו שמרגישות את האמת והיא מצויה

עמוק בתוכנו תיתן לנו את התמיכה לנו אנו נזקקות ברגעים אלו.

 

החברה שלנו תשתנה, רק כשהאשה תדע לראות במיניותה את הדבר המקודש

ביותר עלי אדמות, ומהמקום החווייתי רווי השליליות, בו אנו מצויות היום בהתייחסותנו

אל מיניותנו, עוד ארוכה הדרך מאד...

 
______________________________

 מאת אירית רושין, אמנית ומורה רוחנית.

מפתחת השיטה הטיפולית "מודעות עצמית באמצעות הגוף", והדרך הרוחנית

"בדרך לאדם שלם".

רחוב התע"ש 26 דירה 44 א.ת. כפר-סבא טלפון 09-7662177
כתובת למכתבים: ת.ד. 2175 כפר-סבא 44641.

www.iritrushin.com

 

  בואי לדבר על זה בפורום פמיניזם ושיוויון
________________________________________________________