זכויות העובדת בטיפולי הריון

מאת: עו"ד רז מסורי

 

 

עוד במדור עבודה:

 

הורות כבית ספר לעסקים

האם את מנהלת רוחנית?

האם אוכל לחזור מחופשת הלידה?

כיצד נפרוץ את תקרת הזכוכית?

למה את נשארת בעבודה שלא מתגמלת?

האם כדאי להיות עצמאית?

המעסיק הבוגדני

מאבטלה לתעסוקה - סיפורו של אימון

צווארון ורוד

איפה אתם בשבת?

רגע קטן של אור

שיחת הקוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשורה להיריוניות: חל איסור חמור לפטר עובדת כבר בתקופת טיפולי הפוריות

איסור זה, וזכויות רבות נוספות מסתתרות במעבה החוק המבטיח את זכויותיהן של נשים במקום העבודה.  

כמעט בכל שבוע מתפרסמים בתקשורת מקרים בהם מעבידים פיטרו את עובדותיהם ההיריוניות למרות שהדבר נאסר עליהם במפורש בחוק. עבריינים אלה נענשים בחומרה. לא כל המעבידים עבריינים, ובכל זאת רבים מהם כלל אינם מודעים לכך שתקופת איסור הפיטורין של נשים בהיריון מתחילה פעמים רבות עוד לפני כניסתה בפועל של העובדת להיריון. במקרה בו העובדת עוברת טיפולי פוריות ונעדרת בשל כך מעבודתה, חל איסור על המעסיק לפטרה בתקופת הטיפולים עצמם וכמו כן במשך חמישה חודשים נוספים מעת ההיעדרות. נשמע בדיוני, אבל זו אמת חוקית לאמיתה. הנה מספר חוקים והגנות על נשים בהיריון במקום העבודה שלא את כולם הכרנו.

 ·       אסור להזכיר פיטורין – מעסיקים רבים יודעים שאסור להם לפטר עובדת בעקבות כניסה היריון או לידה. מעטים מהם יודעים כי נאסר עליהם גם להודיע על פיטוריה של העובדת באותן תקופות אמורות. צעד זה של המחוקק ננקט על מנת להעניק לעובדת ההרה שקט נפשי, ובא למנוע את המעסיק מלקצץ בזכויותיה של האישה, ובתקופות היעדרותה המותרות בחוק, שלעיתים מתמשכות חודשים ארוכים גם לאחר הלידה.

·       גם עובדות קבלן מוגנות – עשרות אלפי עובדות-קבלן מועסקות כיום במשק, החל מעובדות ניקיון ועד לבעלות משרות בתעשיית ההיי-טק ובענף הבנקאות. החוק רואה את המעסיק-בפועל שלהן כמעסיקן לכל דבר ועניין, ולכן נאסר לפטר כל עובדת בהיריון באשר היא וזאת בחלוף חצי שנה מעת העסקתה. יש לסייג ולומר כי איסור זה איננו חד משמעי. המעסיק יכול לפנות למשרד העבודה ולבקש היתר מיוחד משר העבודה על מנת שיאשר את הפיטורים. שר העבודה יאשר את הפיטורים רק אם הוכח בפניו כי סיבת הפיטורים איננה בשל הריונה של העובדת.

·       תנאי עבודה מסוכנים – במידה והעובדת ההיריונית חשופה במהלך עבודתה לחומרים מסוכנים או למקור חום, על המעסיק לספק לה עבודה חלופית מבלי לפגוע ברמת ההכנסה שלה או בהיקף משרתה. במידה ולא ניתן למצוא לה חלופה, העובדת רשאית להפסיק את עבודתה, בכפוף כמובן לאישור רפואי, ולפנות בתביעה בנושא זה לביטוח הלאומי לשם קבלת גמלה לשמירת היריון.

·       שמירת הריון – קיימים מקרים בהם קיים חשש לבריאות האישה או לבריאות העובר. במקרים שכאלה זכאית העובדת להיעדר מהעבודה במהלך ההיריון, כמובן לאחר הצגת אישור רפואי מתאים. המעסיק איננו מחויב לשלם במקרה זה לעובדת כל פיצוי עבור היעדרותה. מדוע? מפני שבפסיקה נקבע כי שמירת היריון איננה 'מצב בריאותי לקוי' לכן חוסר היכולת לעבוד במקרה זה איננה מזכה את העובדת בדמי מחלה כחוק. אולם כאן נחלץ הביטוח הלאומי לעזרת העובדת, ובמידה וההיעדרות כתוצאה משמירת ההיריון נמשכת יותר מ-30 יום – זכאית הנעדרת לגמלה מהביטוח הלאומי.

·       חופשת לידה – חופשת הלידה אורכה כידוע שלושה חודשים במהלכה מקבלת היולדת את שכרה המלא מהביטוח הלאומי. במהלך חופשה זו, ובמהלך 45 הימים לאחר שנסתיימה, חל איסור על המעסיק לפטר את העובדת שילדה, וגם אסור לו להגיש לה כאמור הודעה על פיטוריה שיתרחשו לאחר תום תקופה זו.

·       הלידה וגרורותיה – במקרים מסוימים פוגעת הלידה במצב בריאותה של העובדת. במקרה זה זכאית העובדת להיעדר עד חצי שנה ממקום עבודתה. על המעסיק נאסר לפטרה במהלך תקופה זו וגם כחודש וחצי לאחר שובה לעבודה.

·       חופשת לידה מוארכת – רבות מהנשים היולדות מתקשות לחזור למקום עבודתן בתום חופשת הלידה וחלקן פשוט לא מעוניינות לעשות זאת. מעטות מהאמהות היולדות מודעות לכך שהן זכאיות לחופשה נוספת מעבר לחופשת הלידה. לאחר שנתיים עבודה ברציפות ומעלה, תחת אותו המעביד, זכאית היולדת לחופשה שלאחר חופשת הלידה. מדובר בחופשה ללא תשלום, והיא תמשך עד לרבע מתקופת עבודתה הכוללת של העובדת לפני הלידה, אך לא יותר משנה.  גם לאחר תקופה זו, ואף במשך 45 יום שלאחריה  - המעסיק איננו רשאי לפטר את העובדת הנופשת.

·       דמי הבראה –  נשים יולדות זכאיות לדמי הבראה, אך לא כולן מודעות למלוא זכויותיהן. לדברי עוה"ד רז מסורי תקופת חופשת הלידה מהווה ותק מלא לצורך חישוב תשלום דמי ההבראה, אך תקופת החופשה שלא בתשלום לאחר חופשת הלידה לא תחשב לוותק לצורך תשלום דמי הבראה.

·       התפטרת? מגיעים לך פיצויים – קיימים מספר מקרים בהם זכאי העובד לפיצויים למרות שהוא התפטר מיוזמתו. במידה והאישה היולדת החליטה להישאר בביתה ולגדל את ילדה במהלך תשעה חודשים מיום הלידה, תהיה אישה זו זכאית לפיצויי פיטורים על אף שהתפטרה מיוזמתה.

אלה רק חלק מהזכויות  העומדות לזכותן של נשים במהלך היריונן ולאחריו. "בכל מקרה "ממומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בנושא עוד בטרם תעשה העובדת פעולה או צעד כלשהם מול המעביד שלה"

_____________________ 

עוה"ד רז מסורי הוא מבעלי משרד עורכי הדין "גריסרו את מסורי" מראשון לציון העוסק בייעוץ מקצועי וייצוג משפטי בתחום דיני המשפחה, דיני עבודה, משפט מסחרי, דיני מקרקעין וניהול משפטי מול רשויות המיסוי.  

 

         כיתבי אלינו                                          מעניין? שילחי לחברה

__________________________________________