נשים וכסף

 סידרת מאמרי הדרכה לניהול נכון יותר של כספך

 

בחירת קרן פנסיה

מאת: מיכל לבב הדר

 

הכסף שלך:
המדריך לבחירת קופת גמל וקרן השתלמות

מציבה מטרות או מסתפקת...?

האם את בזבזנית?

עוד סיבה טובה להימנע מצפיה בטלויזיה

האם כדאי לרכוש דירה?

6 שיטות לשמור על חיוביות

האם כדאי לקחת הלוואה?

מסגרת האשראי שלנו 2006

הגדלת ההכנסה הפנוייה במשק

הבית

מאפיינים של מיליונרים

אישורי שהיה לפחד

לשמור על ערך הכסף

במאמר זה אציג את המשמעות בבחירת קרן פנסיה. מהי קרן פנסיה? כיצד בוחרים קרן פנסיה? מהם השיקולים בבחירת קרן פנסיה? כיצד משווים בין קרנות הפנסיה ולאלו פרמטרים חשוב להתייחס.

בחירת קרן פנסיה היא מן ההחלטות החשובות למהלך עתידנו הכלכלי  – קרן פנסיה הינה אפיק חיסכון פנסיוני ארוך טווח אשר מתחריו הינם קופות הגמל וביטוחי המנהלים.

  קיימת חשיבות רבה בבחירת הקרן הנכונה שכן בחירת קרן הנכונה אף יכולה לתת לנו   פנסיה עודפת על פני קרן פנסיה נחותה יותר.

חיסכון בקרן פנסיה או בביטוח חיים יכול להעניק לחוסך כיסוי ביטוחי מפני מוות ו/או אובדן כושר עבודה ושאירים והן בתקופת הפרישה. ולאחר הפרישה לשמר לעובד את האפשרות להמשיך לחיות בכבוד ולשמר את רמת החיים.

בסוף המאמר אציג מונחים שימושיים ובסיסיים בפנסיה.

 

טרם בחירת קרן הפנסיה – בדיקה אישית של הנכסים הפיננסים:

להלן מספר נושאים חשובים טרם בחירת מוצר פנסיוני. ראשית התאמת החיסכון הפנסיוני שונה מאדם לאדם. לכל אדם באשר הוא צרכים שונים, מצבו המשפחתי שונה – האחד בעל משפחה, השני רווק, האחד בעל רכוש והשני כל עתידו היא הכנסה מקרן הפנסיה . אלו הם שיקולים חשובים בקבלת החלטות כלכליות באשר הם.

*   בדיקת כיסויים ביטוחיים – מהם הכיסויים הביטוחיים אשר יש לך ולמשפחתך – ביטוח ריסק (מוות) , אובדן כושר עבודה.

*      מהי ההכנסה והסכומים העתידיים אותם תרצה לקבל בגיל הפרישה על מנת להוונם.

*      בדוק את כל מקורות החיסכון הפנסיוני שבידך – קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות לאובדן כושר עבודה, פוליסה למקרה מוות, ביטוח משכנתא.

*      מהם סכומי הזכאות מביטוח לאומי בעת פרישה.

*      נכסים נוספים העשויים להניב תשואה – רכוש , השקעות בבנק, ירושות שאו כל הכנסה אחרת.

 

שיקולים בבחירת קרן פנסיה :

*      דמי ניהול –  בקרן פנסיה דמי הניהול נחלקים לשניים: דמי ניהול מהצבירה – בדרך כלל 0.5% מהצבירה ודמי ניהול מפרמיה שוטפת – אלו הם דמי ניהול הניגבים מדי חודש מההפרשות ועשויות להגיע עד 6%. באם אתם שייכים לגופים גדולים סביר להניח כי הוועדים דאגו לכם בהטבות בדמי הניהול. בפנסיה התקציבית – דמי הניהול הינם 2% המחייבת שאת העובד מדי חודש.

*      שירות - רמת השירות שהחברה המנהלת את קרן הפנסיה מספקת למבוטחים בקרן כגון טיפול בתביעות נכות, שאירים או זקנה, מתן מענה לשאלות, טיפול במשיכות כספים, מעקב אחת ההפקדות וזמינות המידע שהיא מעניקה למבוטחים, דוחות הנשלחים במהלך השנה וכן המענה הטלפוני המקצועי לו אתם זוכים.

*     איכות ניהול הסיכונים – הינו פרמטר מרכזי בבחינת איכות הניהול של החברה המנהלת, שכן לפרמטר זה השפעה ישירה על גובה הפנסיה שתשולם למבוטח. עקרונות הניהול של קרנות הפנסיה החדשות מאפשרים לחלק פרמטר זה לשני תחומים נפרדים: תחום ניהול ההשקעות, כלומר התשואה שהשיגה החברה המנהלת על השקעת כספי הקרן, ותחום ניהול הסיכונים הביטוחיים.

              

בקרנות הפנסיה הסיכון הביטוחי מוטל על המבוטחים (ביטוח הדדי) ולפיכך ישנה חשיבות רבה לאופן בו החברה המנהלת מתמחרת את הסיכונים ומנהלת אותם (מדיניות חיתום, הקפדה על תשלום לפי הוראות התקנון, מעקב אחר תשלומי פנסיית נכות לזכאים וכד'). עודף אקטוארי נרשם כתשואה חיובית, ולמעשה מגדיל את רווחי התשואה על ההשקעות שהשיגה הקרן, ואילו גירעון אקטוארי נרשם כתשואה שלילית, ומקזז את רווחי התשואה שהשיגה הקרן. בהקשר זה ראוי להדגיש שקרן הפנסיה הוא מכשיר ארוך טווח ועל כן ניהול הסיכונים יש לבחון לאורך תקופות ארוכות ולא על פי מספר בודד של חודשים. כמו כן תוכלו לבחור קרן פנסיה בה  יש מסלולי השקעה המאפשר  גם לכם לנהל את הסיכונים באופן עצמאי  ואף להיות במסלולים סולידיים בתקופות של שווקים סוערים.

*      חיתום – בדקו את מדיניות החיתום של קרן הפנסיה ומהי המדיניות של קבלתכם אליה. כלומר האם יש תקופת אכשרה למחלות קודמות? החרגות רפואיות? במעבר לקרן פנסיה אחרת עליכם לשמור על החיתום שלכם ולוודא כי תתקבלו באותם תנאים והחיתום יתבצע עם קבלתכם לקרן הפנסיה.

 

מערכת להשוואת הפנסיה – " הפנסיה נט" באתר האוצר

  את השוואת התשואות של קרנות הפנסיה תוכלו למצוא באתר של האוצר –"פנסיה נט".

  אולם, התשואה נטו אינה המרכיב העיקרי החשוב בבחירת קרן הפנסיה. מספר גורמים נוספים אותם יש לקחת בחשבון :

*      תשואה על ההשקעות ה"חופשיות"– בכל קרן פנסיה קימת חובה לרכוש 30% של אג"ח מיועדים, דהיינו אג"ח הנרכשים מהאוצר ומבטיחים תשואה על 30% מסכום ההעברה של קרן הפנסיה. ההשקעות המנוהלות מעבר תלויות בכושרו ובמיומנותו המקצועי של מנהל ההשקעות בהשגת תשואה עודפת.

*      תשואה דמוגרפית –תשואה דמוגרפית מחושבת אחת לחודש וכוללת את ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של המבוטחים, ואינה כוללת ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים. עודף בתשואה דמוגרפית בדרך כלל מחולק לעמיתים ואף עשוי להגדיל את ההכנסה החודשית מקרן הפנסיה.

*      עודף או גירעון אקטוארי – ניהול הסיכונים אותם מנהלת קרן הפנסיה. כלומר קבלת עמיתים בתנאים מסוימים, הקשחת תנאי הקבלה וחיתום בעת הקבלה לקרן פנסיה וזאת כדי להקטין תשלומי תביעות של מבוטחים. הקשחת התנאים עשויה אף להיות לטובתכם שכן גם ימעטו התביעות בקרן הפנסיה, שכן ברוב קרנות הפנסיה יש ביטוח הדדי של העמיתים כלומר העמיתים הבריאים מסבסדים את החולים והצעירים את העמיתים המבוגרים.  

 

מושגים כלליים בקרן פנסיה:

 פנסיה חובה – בראשית 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה, המחייב את המעסיקים להפריש לטובת קרן פנסיה או קופת גמל על פי בחירת העובד, לעובדים שעד כה לא היו להם הסדרים פנסיוניים. מן התנאים לקבלת הפנסיה הינם : גיל מינימלי 21 לגבר ו- 20 לאישה, לאחר השלמת 6 או 9 חודשי עבודה. לאלו בעלי פנסיה יקבלו הטבות החל מיומם הראשון במקום העבודה. ההפרשות לקרן הפנסיה נעשות הן ע"י העובד והן ע"י המעסיק. ישנם רכיבים שאינם פנסיוניים אשר המעבידים אינם מפרישים בגינם לפנסיה כגון שעות נוספות, החזר רכב וכו'. את ההשלמה לכך ניתן להפריש באמצעות קרן פנסיה או קופת גמל. מומלץ לעשות זאת על מנת לשמור על אותה רמת הכנסה קימת.

העובד רשאי לבחור לחסוך הן באמצעות קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. במידה והעובד לא בחר בעצמו המעביד יפריש בעצמו בקרן פנסיה חדשה. אולם, גם אז לעובד הזכות להעביר את הפקדותיו וצבירותיו לקרן פנסיה אותה בחר בעצמו.

 

תיקון  3 לחוק פיקוח על שירותים פיננסים קופות גמל - החל מינואר 2008, חל שינוי משמעותי לעידוד קבלת קיצבה בפרישה – תיקון חוק 3 בו החל מ – 1.1.08  חל שינוי בהגדרתן של הקופות, וכל הפקדה חדשה לתוכנית פנסיונית, קיימת או חדשה, באשר היא הינה הפקדה למטרת קצבה לקופה משלמת, או לקופה לא משלמת, בהתאם להגדרות הבאות:

 

קופה משלמת: תשלם לחוסך בהגיעו לפרישה, קצבה חודשית או היוון קצבה חודשית. בתוכניות אלה נמנות בשלב זה קרנות הפנסיה ו/או פוליסות ביטוח המנהלים עם הבטחת קצבה (לרבות פוליסות עם נספח הון על חלק השכר שאינו כפוף לנספח).

 

קופה לא משלמת: אינה רשאית לשלם לחוסך קצבה חודשית או היוון, למעט מרכיב הפיצויים, ותעביר את הצבירה בהגיע החוסך לפרישה, לקופה משלמת. בתכניות אלה, בשלב זה, נמנות פוליסות ביטוח המנהלים ההוניות ללא הבטחת קצבה (לרבות חלק השכר הכפוף לנספח הון בפוליסת קצבה) וקופות הגמל.

 

ניוד החיסכון הפנסיוני: מטרת הניוד היא הרחבת אפשרויות הבחירה של הצרכן כחלק משכלול השוק הפנסיוני. הניוד יגביר את התחרות בין היצרנים של כל המוצרים הפנסיונים - גמל,פנסיה וביטוח . כלומר מעבר בין התוכניות השונות יחד עם זאת,התקנות מגבילות את המעבר מתוכנית קצבה לתוכנית הונית. המדינה שואפת לעודד חסכון קצבתי ולכן הניוד במובן זה הנו "חד כיווני". בנושא הזכויות הביטוחיות יש לנהוג במשנה זהירות. הגוף החדש שמקבל את החיסכון הפנסיוני, יהיה רשאי על פי התקנות, לערוך חיתום חדש היות ובפוליסה ישנם כיסויים לנכות ומוות. אי לכך כדאי לבחון היטב בעזרת ייעוץ את השלכות המעבר.

 

אובדן כושר עבודה -  מצב בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד במקצועו, בתפקידו, או בעיסוק סביר אחר וכתוצאה מכך נפגעת יכולתו להשתכר למחייתו. אובדן כושר העבודה יכול להיות תוצאה של מחלה, או תאונה. ראי/ה גם פיצוי חודשי.

 

ביטוח מנהלים - ביטוח מנהלים הוא שם מקובל לתוכנית ביטוח המסדירה את תנאי הפרישה של המבוטח. ביטח המנהלים כולל בד"כ זכויות כספיות לעת פרישה, מרכיב ביטוח חיים, ומרכיב אובדן כושר עבודה/נכות. דמי הביטוח משולמים בד"כ ע"י העובד והמעביד.

 

גיל פרישה עפ"י חוק - גיל הפרישה מעבודה הוא 67 לגברים ו-64 לנשים. גיל זה מתייחס לזכאות לקצבת זיקנה של הביטוח הלאומי ולקבלת קצבה מקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.

 

היוון - המרה של קצבת פנסיה חודשית לה זכאי המבוטח, בתשלום סכום מיידי וחד פעמי.

 

חיתום - הליך בו בוחנת חברת הביטוח את מצב בריאותו, אורח חייו וכו’ של מבוטח ומחליטה האם לקבל את המבוטח לתוכנית הביטוח ובאילו תנאים..

 

מוטבים - מי שאמור לקבל את סכום הביטוח כשמתרחש מקרה הביטוח. לדוגמא: מי שיקבל את סכום הביטוח אם מת המבוטח בביטוח חיים.

 

מקדם המרה לפנסיה - מקדם (ערך מספרי) שבעזרתו נערך חישוב הממיר את סכום החיסכון שנצבר בקרן פנסיה, או בביטוח מנהלים, לקצבה חודשית שתשולם בתום תקופת הביטוח, או בגיל פרישה. החישוב מאפשר לקרן הפנסיה, או לחברת הביטוח, לקבוע את גובה קצבת הפנסיה שתשולם לך. המקדם מופיע בתקנון קרן פנסיה חדשה (עם המעבר ל"קרן תשואה" ובפוליסות ביטוח מסוג קצבה(.

 

זיכוי - החזר כספי ממס הכנסה לו זכאי מי שמפריש כספים לפנסיה, או לביטוח חיים.

 

ניכוי - חישוב בו מוקטנת ההכנסה של העובד למס ההכנסה ע"ח הפרשות שהעובד מפריש באופן עצמאי לקרן פנסיה/ביטוח, קופת גמל. ניתן לנקות את ההפרשות מההכנסה בין אם מדובר בעצמאי המפריש עבור עצמו או שכיר המפריש בעצמו עבור חלק מהשכר שבגינו המעביד אינו מפריש.

 

ערך פדיוןערך החיסכון שנצבר בתוכנית הפנסיה ולו זכאי המבוטח במקרה בו הוא בוחר לפדות את כספי הביטוח ("לשבור" את הביטוח) לפני תום תקופת הביטוח, ע"פ תנאי התוכנית. ערך הפדיון מחושב "ברוטו", יתכן שמסכום זה יצטרך המבוטח לשלם מס במועד משיכת הכסף.

 

פנסיה מקיפה - קצבת הפנסיה החודשית המשולמת לעמית בקרן פנסיה מגיל הפרישה ואילך, או לעמית במקרה נכות, או לשאיריו של עמית שנפטר.

 

פנסית זקנה - קצבת הפנסיה החודשית המשולמת לעמית בקרן פנסיה שהגיע לגיל הפרישה. תוכנית פנסית זקנה אינה כוללת ביטוח פניסיוני למקרה נכות ולשאירים.

 

פרמיה - סכום הכסף שמועב ר על ידי העובד והמעביד מדי חודש לתוכנית הפנסיה. תשלום הפרמיה קונה למבוטח (העובד) זכויות בביטוח הפנסיוני.

 

קופת גמל – תוכנית חיסכון לטווח ארוך בלבד. יתרת החיסכון בקופה צמודה למדד ההשקעות שלה, בתום תקופת החיסכון תועבר יתרת הקופה לקופה משלמת, ממנה תשולם קצבה חודשית.

 

ריסק - החלק מהפרשות החודשיות (בקרן פנסיה, או בתוכנית פנסיה בחברת ביטוח) שאינו מופנה לחיסכון, אלא לכיסוי עלויות מרכיבי הביטוח - אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, וכד’.

 

תקופת אכשרה - פרק זמן העובר מרגע שהצטרפת לקרן פנסיה, או תוכנית ביטוח, ועד שהביטוח נכנס לתוקף. תקופת אכשרה קיימת בקרנות פנסיה במקרה של מצב בריאותי לא תקין של העמית והיא מחושבת גם לעמית חדש בקרן, לעמית שחידש את התשלומים לקרן הפנסיה לאחר הפסקה העולה על 3 חודשים, ובמקרה של הגדלת התשלומים, ע"פ תקנון הקרן.

 

תקופת המתנה - פרק זמן העובר מזמן האירוע שגרם למצב של אובדן כושר עבודה ועד שהמבוטח יחל לקבל את תשלומי הפיצוי החודשי. בד"כ אורך תקופת המתנה הוא 3 חודשים.

 

_____

מיכל לבב הדר, בעלת אתר "פרופיט – מיקס", העוסק באימון ייעוץ והכוונה פיננסית -  הינה  בעלת MBA  , מאמנת בכלכלת המשפחה, יועצת השקעות ופנסיונית בכירה. לאתר  www.mymoneyv.com

לתיאום פגישה ללא התחייבות התקשרו 0508655543

 

________________

תגובות: הגיבי על הכתבה                                             שילחי לחברה

 

______________________________________________